ˆ

Wyniki

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 21
Data ogłoszenia
2020-06-22
Data rozstrzygnięcia
2020-07-01
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Krzeszyce z nieruchomości zamieszkałych i z nieruchomości niezamieszkałych będących w posiadaniu gminy i jej jednostek organizacyjnych
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 1.4 MiB)
Lp 22
Data ogłoszenia
2020-06-01
Data rozstrzygnięcia
2021-02-22
Tytuł zamówienia publicznego
Remont oczyszczalni ścieków w Krzeszycach
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • udzielenie zamówienia (PDF, 2.3 MiB)
Lp 23
Data ogłoszenia
2020-04-28
Data rozstrzygnięcia
2020-07-09
Tytuł zamówienia publicznego
Termomodernizacja, przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Edukacyjnego w Kołczynie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 469.8 KiB)
Lp 24
Data ogłoszenia
2020-03-13
Data rozstrzygnięcia
2020-03-13
Tytuł zamówienia publicznego
Zapytanie ofertowe dot. obsługi informatycznej Urzędu Gminy Krzeszyce w okresie od 01.04.2020r. do 31.12.2020r.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 25
Data ogłoszenia
2019-11-07
Data rozstrzygnięcia
2019-11-07
Tytuł zamówienia publicznego
Zapytanie ofertowe na przygotowanie dokumentacji technicznej dla zadania inwestycyjnego: pn.: „Remont oczyszczalni ścieków w Krzeszycach”.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 26
Data ogłoszenia
2019-08-14
Data rozstrzygnięcia
2019-10-07
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym 4x4 kategorii 2 (uterenowiony) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzeszycach
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 945.9 KiB)
  • Udzielenie zamówienia (PDF, 292.2 KiB)
Lp 27
Data ogłoszenia
2019-08-06
Data rozstrzygnięcia
2020-02-26
Tytuł zamówienia publicznego
Dowóz dzieci i uczniów do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2019/2020 i 2020/2021 z terenu gminy Krzeszyce i z miejscowości Lemierzyce
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - (PDF, 347.3 KiB)
Lp 28
Data ogłoszenia
2019-07-12
Data rozstrzygnięcia
2019-08-12
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa dróg w Gminie Krzeszyce
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 293.9 KiB)
Lp 29
Data ogłoszenia
2019-06-13
Data rozstrzygnięcia
2019-07-16
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Krzeszyce
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 527.5 KiB)
Lp 30
Data ogłoszenia
2019-01-04
Data rozstrzygnięcia
2019-01-16
Tytuł zamówienia publicznego
Usunięcie drzew
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Wynik (PDF, 658.3 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji