ˆ

Wyniki

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 31
Data ogłoszenia
2021-06-22
Termin składania ofert / wniosków
2021-06-30 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Krzeszyce z nieruchomości zamieszkałych i z nieruchomości niezamieszkałych będących w posiadaniu gminy i jej jednostek organizacyjnych
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie UZP (PDF, 136.7 KiB)
 • SWZ 2021_odpady komunalne (PDF, 919.8 KiB)
 • Załączniki do SWZ (ZIP, 1.2 MiB)
 • Odpowiedzi na pytania od wykonawców (PDF, 1.9 MiB)
 • Odpowiedzi na pytania od wykonawców (PDF, 2.7 MiB)
 • Odpowiedzi na pytania od wykonawców z 24.06.2021 (PDF, 2 MiB)
 • Informacja o wysokości środków (PDF, 453.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 552.5 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 464.6 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 65.1 KiB)
 • ogłoszenie o wykonaniu umowy (PDF, 52.3 KiB)
Lp 32
Data ogłoszenia
2020-12-29
Termin składania ofert / wniosków
2021-01-20 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Krzeszyce”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • IDW i załączniki (ZIP, 1.4 MiB)
 • załaczniki (ZIP, 36 MiB)
 • Dokumentacja POŚ (ZIP, 8.8 MiB)
 • Wyjaśnienia dla Wykonawców (PDF, 547 KiB)
 • PRZEDMIAR ks i woda przedmiar Krzeszyce słoneczna dworcowa akt 2020 (PDF, 310.9 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 1.1 MiB)
 • informacja o wyniku postępowania (PDF, 1.4 MiB)
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 349.8 KiB)
Lp 33
Data ogłoszenia
2020-12-29
Termin składania ofert / wniosków
2021-01-19 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
,,Wzrost potencjału kulturalnego Gminy Krzeszyce poprzez przebudowę i remont sali wiejskiej w miejscowości Rudnica"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 908.4 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (ZIP, 772.5 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (ZIP, 2.1 MiB)
 • Odpowiedzi na pytania z dnia 08.01.2021 (PDF, 839.5 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 1.2 MiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 386.7 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 1.5 MiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 3.3 MiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia sprostowanie (PDF, 524.3 KiB)
Lp 34
Data ogłoszenia
2020-10-26
Termin składania ofert / wniosków
2020-11-09 08:45:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Dostawa elementów wyposażenia na potrzeby PSZOK w Gminie Krzeszyce”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ i IDW PSZOK (PDF, 18.1 MiB)
 • załączniki (DOCX, 109.1 KiB)
 • załączniki wzór umowy (PDF, 758.3 KiB)
 • Ogłoszenie UZP (PDF, 1.6 MiB)
 • Odpowiedzi na pytania z dnia 30.10.2020r. (PDF, 756.7 KiB)
 • wzór umowy z 30.10.2020 (PDF, 725.7 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 547.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert z dnia 9 listopada 2020 (PDF, 630 KiB)
 • informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 1.3 MiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 3.3 MiB)
Lp 35
Data ogłoszenia
2020-10-12
Termin składania ofert / wniosków
2020-10-22 08:45:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Dostawa elementów wyposażenia na potrzeby PSZOK w Gminie Krzeszyce”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SIWZ i IDW PSZOK (PDF, 18.1 MiB)
 • załączniki (DOCX, 89.1 KiB)
 • Załącznik nr_6_do_SIWZ UMOWA (PDF, 731.2 KiB)
 • Ogłoszenie UZP (PDF, 1.2 MiB)
 • Odpowiedzi na pytania z dnia 15.10.2020r. (PDF, 936.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 311.5 KiB)
 • unieważnienie (PDF, 436.2 KiB)
Lp 36
Data ogłoszenia
2020-09-30
Termin składania ofert / wniosków
2020-10-09 08:45:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Dostawa elementów wyposażenia na potrzeby PSZOK w Gminie Krzeszyce”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SIWZ i IDW PSZOK (PDF, 18.1 MiB)
 • załączniki (DOCX, 73.7 KiB)
 • wzór umowy (PDF, 744.5 KiB)
 • Ogłoszenie UZP (PDF, 1.1 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 498.5 KiB)
 • unieważnienie (PDF, 725.3 KiB)
Lp 37
Data ogłoszenia
2020-09-01
Termin składania ofert / wniosków
2020-09-14 08:45:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Dostawa fabrycznie nowej koparko — ładowarki na potrzeby PSZOK w Gminie Krzeszyce”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ, IDW (PDF, 14.9 MiB)
 • _zalaczniki do SIWZ (DOCX, 75.2 KiB)
 • Wzór umowy (PDF, 585.5 KiB)
 • Odpowiedzi do SIWZ (PDF, 1.8 MiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 918.4 KiB)
 • wzór umowy modyfikacja z dnia 04.09.2020 (PDF, 585.7 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania od wykonawców z dnia 07.09.2020r. (PDF, 949.1 KiB)
 • Załącznik nr_6_do_SIWZ UMOWA KRZESZYCE modyfikacja z dnia 8 września 2020 (PDF, 585.6 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 08.09.2020 (PDF, 529.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 345.8 KiB)
 • informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 658 KiB)
Lp 38
Data ogłoszenia
2020-08-10
Termin składania ofert / wniosków
2020-08-24 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa odcinka drogi gminnej w m. Studzionka
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 763.8 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (DOC, 121 KiB)
 • Projekt Wykonawczy (ZIP, 3.1 MiB)
 • Odpowiedzi do SIWZ (PDF, 399.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 1 MiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 2.1 MiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 1.7 MiB)
Lp 39
Data ogłoszenia
2020-07-09
Termin składania ofert / wniosków
2020-07-24 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa części pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Krzeszycach przy ul. Skwierzyńskiej 4 na Klub „Senior+”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 15.9 MiB)
 • załączniki do SIWZ (ZIP, 771.7 KiB)
 • kosztorys zerowy (PDF, 714.1 KiB)
 • Projekt budowlany (PDF, 1.3 MiB)
 • specyfikacja techniczna (PDF, 1.4 MiB)
 • Rzuty przyziemia stan obecny i projektowany (PDF, 4.2 MiB)
 • odpowiedzi do SIWZ Senior+ (PDF, 1.1 MiB)
 • Odpowiedzi do SIWZ 20.07.2020 (PDF, 638.3 KiB)
 • Odpowiedzi do SIWZ (PDF, 421.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 400.3 KiB)
 • zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 846.7 KiB)
 • Ogłoszenie u udzieleniu zamówienia (PDF, 470.1 KiB)
Lp 40
Data ogłoszenia
2020-06-22
Termin składania ofert / wniosków
2020-06-30 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Krzeszyce z nieruchomości zamieszkałych i z nieruchomości niezamieszkałych będących w posiadaniu gminy i jej jednostek organizacyjnych
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ i załączniki (ZIP, 389.9 KiB)
 • Odpowiedzi do SIWZ (PDF, 448 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 399.9 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 1.4 MiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 473 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji