ˆ

Wyniki

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 51
Data ogłoszenia
2019-06-24
Termin składania ofert / wniosków
2019-07-02 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym 4x4 kategorii 2 (uterenowiony) dla Ochotniczej Straty Pożarnej w Krzeszycach
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 9.1 MiB)
 • Załacznik nr 1 do SIWZ - OSP Krzeszyce (DOC, 179.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ -OSP Krzeszyce (DOCX, 37 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - OSP Krzeszyce (DOCX, 15.9 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - OSP Krzeszyce (DOCX, 16.6 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - OSP Krzeszyce (DOCX, 21.2 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ - OSP Krzeszyce (DOCX, 20.8 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ - OSP Krzeszyce (DOC, 28.5 KiB)
 • Ogłoszenie UZP (PDF, 132.3 KiB)
 • Odpowiedzi do SIWZ (PDF, 672 KiB)
 • unieważnienie postepowania (PDF, 519.3 KiB)
Lp 52
Data ogłoszenia
2019-06-13
Termin składania ofert / wniosków
2019-06-25 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Krzeszyce
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ i formularze (ZIP, 327 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 2.8 MiB)
 • Zmiana SIWZ (PDF, 4.9 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 241.6 KiB)
 • wybór najkorzystnijeszej oferty (PDF, 743.1 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 527.5 KiB)
Lp 53
Data ogłoszenia
2019-05-29
Termin składania ofert / wniosków
2019-06-06 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Krzeszyce.
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SIWZ i formularze (ZIP, 317.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 239.9 KiB)
 • Unieważnienie (PDF, 772.4 KiB)
Lp 54
Data ogłoszenia
2019-05-17
Termin składania ofert / wniosków
2019-05-28 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Krzeszyce
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SIWZ i formularze (ZIP, 316.3 KiB)
 • Zmiany SIWZ (PDF, 6.4 MiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ (DOCX, 27.1 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 17.6 MiB)
 • Protokół (PDF, 373.2 KiB)
 • Unieważnienie (PDF, 767.1 KiB)
Lp 55
Data ogłoszenia
2019-01-04
Termin składania ofert / wniosków
2019-01-14 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Usunięcie drzew
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 879.4 KiB)
 • Mapka (PDF, 393.2 KiB)
 • Decyzja starosty (PDF, 2.1 MiB)
 • Wzór oferty (PDF, 604.5 KiB)
 • Wzór umowy (PDF, 1.6 MiB)
 • Oświadczenie (DOCX, 19.4 KiB)
 • Wynik (PDF, 658.3 KiB)
Lp 56
Data ogłoszenia
2018-11-07
Termin składania ofert / wniosków
2018-11-26 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zaciągnięcie kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 1 000 000,00 PLN
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ i pliki do pobrania (ZIP, 6.7 MiB)
 • Odpowiedzi wraz z plikami do pobrania (ZIP, 9.5 MiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 1.2 MiB)
 • Udzielenie zamówienia (PDF, 289.6 KiB)
Lp 57
Data ogłoszenia
2018-11-06
Termin składania ofert / wniosków
2018-11-14 15:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla dwóch jednostek OSP z terenu Gminy Krzeszyce.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 2.2 MiB)
 • Formularz (DOC, 39.5 KiB)
 • Wynik (PDF, 489 KiB)
Lp 58
Data ogłoszenia
2018-11-06
Termin składania ofert / wniosków
2018-11-14 15:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wójt Gminy Krzeszyce zaprasza do złożenia oferty na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla jednostek OSP z terenu Gminy Krzeszyce.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 2 MiB)
 • Formularz (DOC, 38.5 KiB)
 • Wynik (PDF, 492.1 KiB)
Lp 59
Data ogłoszenia
2018-08-06
Termin składania ofert / wniosków
2018-08-21 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa odcinka drogi gminnej w Karkoszowie nr dz. 114.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ i formularze (ZIP, 3.5 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 403.4 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 1.2 MiB)
 • Udzielenie zamówienia (PDF, 252.6 KiB)
Lp 60
Data ogłoszenia
2018-06-20
Termin składania ofert / wniosków
2018-07-06 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa odcinka drogi gminnej w Karkoszowie nr dz. 114.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ i formularze (ZIP, 3.5 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 616.3 KiB)
 • Unieważnienie (PDF, 410.3 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji