ˆ

Wyniki

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 71
Data ogłoszenia
2015-07-01
Data rozstrzygnięcia
2015-07-17
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup biletów miesięcznych na dowóz dzieci z terenu Gminy Krzeszyce i Lemierzyc do placówek oświatowych działających na terenie gminy Krzeszyce środkami komunikacji publicznej w roku szkolnym 2015/2016
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Wynik (PDF, 284.1 KiB)
Lp 72
Data ogłoszenia
2015-05-05
Data rozstrzygnięcia
2015-09-17
Tytuł zamówienia publicznego
Sfinansowanie zobowiązań Gminy poprzez przejęcie długu w kwotach 3 510 000,00 zł oraz 3 450 000,00 zł (art. 518 § 1 pkt 3 Kodeksu cywilnego)
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Unieważnienie (PDF, 1.1 MiB)
 • Odrzucenie oferty (PDF, 5 MiB)
Lp 73
Data ogłoszenia
2015-04-30
Data rozstrzygnięcia
2015-06-01
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Krzeszyce
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 811.2 KiB)
 • Udzielenie zamówienia (PDF, 63.3 KiB)
Lp 74
Data ogłoszenia
2014-11-04
Data rozstrzygnięcia
2014-11-18
Tytuł zamówienia publicznego
Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 300.000 zł przeznaczonego na pokrycie planowanego deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych na rok 2014
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Wybór oferty (PDF, 203.9 KiB)
Lp 75
Data ogłoszenia
2014-10-17
Data rozstrzygnięcia
2014-11-18
Tytuł zamówienia publicznego
Centrum rekreacyjno-wypoczynkowe w Krzeszycach - zadanie I realizowane w ramach działania 313,322,323 Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Wybór oferty (PDF, 737.7 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 236.3 KiB)
Lp 76
Data ogłoszenia
2014-05-13
Data rozstrzygnięcia
2014-06-24
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa i rozbudowa sali wiejskiej w Krzemowie realizowana w ramach działania 313,322,323 Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Wybór wykonawcy (PDF, 175.6 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 57.1 KiB)
Lp 77
Data ogłoszenia
2014-01-28
Data rozstrzygnięcia
2014-02-14
Tytuł zamówienia publicznego
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Krzeszyce i jednostek organizacyjnych Gminy Krzeszyce w okresie od 18.02. 2014r. do 17.02.2017 r.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Wybór oferty (DOC, 73 KiB)
Lp 78
Data ogłoszenia
2013-08-09
Data rozstrzygnięcia
2013-08-22
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup biletów miesięcznych na dowóz dzieci z terenu Gminy Krzeszyce do placówek oświatowych działających na terenie gminy Krzeszyce środkami komunikacji publicznej w roku szkolnym 2013/2014
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Wybór oferty (DOCX, 16.9 KiB)
Lp 79
Data ogłoszenia
2013-08-01
Data rozstrzygnięcia
2013-08-19
Tytuł zamówienia publicznego
Usługi przewozu dzieci i młodzieży z terenu gminy Krzeszyce i z miejscowości Lemierzyce do placówek oświatowych w latach 2013/2017.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Wynik spełnienia transport (DOCX, 46.7 KiB)
 • Wybór oferty (DOCX, 47.5 KiB)
Lp 80
Data ogłoszenia
2013-05-22
Data rozstrzygnięcia
2013-07-03
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Krzeszyce
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 91 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 40.8 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji