ˆ

Wyniki innych postępowań

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 111
Data ogłoszenia
2014-05-13
Termin składania ofert / wniosków
2014-05-28 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa i rozbudowa sali wiejskiej w Krzemowie realizowana w ramach działania 313,322,323 Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Przedmiary (ZIP, 3.2 MiB)
 • SIWZ (ZIP, 543.9 KiB)
 • Umowa i załączniki (ZIP, 1.3 MiB)
 • Dokumentacja (PDF, 33.2 MiB)
 • Zapytania do SIWZ (PDF, 550.1 KiB)
 • Wybór wykonawcy (PDF, 175.6 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 57.1 KiB)
Lp 112
Data ogłoszenia
2014-04-22
Termin składania ofert / wniosków
2014-05-07 14:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa i rozbudowa sali wiejskiej w Krzemowie w ramach działania 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013.
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Wyjaśnienia (PDF, 302.7 KiB)
 • SIWZ (ZIP, 544 KiB)
 • Przedmiary (ZIP, 154.7 KiB)
 • Umowa i załączniki (ZIP, 1.3 MiB)
 • Dokumentacja (PDF, 34.3 MiB)
 • Zmiana w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (PDF, 307.4 KiB)
 • Zapytania do SIWZ (PDF, 235.9 KiB)
 • Unieważnienie przetargu (PDF, 674.2 KiB)
Lp 113
Data ogłoszenia
2014-01-28
Termin składania ofert / wniosków
2014-02-10 09:15:00
Tytuł zamówienia publicznego
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Krzeszyce i jednostek organizacyjnych Gminy Krzeszyce w okresie od 18.02. 2014r. do 17.02.2017 r.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (DOC, 139.5 KiB)
 • Formularze (ZIP, 34 KiB)
 • Zmiana SIWZ (DOC, 28.5 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania dotyczące SIW (DOCX, 17.8 KiB)
 • Wybór oferty (DOC, 73 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (DOCX, 21.8 KiB)
Lp 114
Data ogłoszenia
2013-08-09
Termin składania ofert / wniosków
2013-08-19 14:55:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup biletów miesięcznych na dowóz dzieci z terenu Gminy Krzeszyce do placówek oświatowych działających na terenie gminy Krzeszyce środkami komunikacji publicznej w roku szkolnym 2013/2014
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (DOCX, 72 KiB)
 • Wybór oferty (DOCX, 16.9 KiB)
Lp 115
Data ogłoszenia
2013-08-01
Termin składania ofert / wniosków
2013-08-09 14:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Usługi przewozu dzieci i młodzieży z terenu gminy Krzeszyce i z miejscowości Lemierzyce do placówek oświatowych w latach 2013/2017.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Wniosek o dopuszczenie do udziału w przetargu (PDF, 1.1 MiB)
 • Wynik spełnienia transport (DOCX, 46.7 KiB)
 • SIWZ (DOCX, 105 KiB)
 • Zaproszenie transport (DOCX, 44.6 KiB)
 • Wybór oferty (DOCX, 47.5 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 53.9 KiB)
Lp 116
Data ogłoszenia
2013-05-22
Termin składania ofert / wniosków
2013-06-04 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Krzeszyce
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (ZIP, 294 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania oferentów (PDF, 534.2 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 91 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 40.8 KiB)
Lp 117
Data ogłoszenia
2012-08-14
Termin składania ofert / wniosków
2012-09-05 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont sali wiejskiej w miejscowości Przemysław
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zmiana ogłoszenia i SIWZ (PDF, 258.1 KiB)
 • SIWZ (ZIP, 3.1 MiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 217.2 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 126.5 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 157.9 KiB)
 • Udzielenie zamówienia (PDF, 26.5 KiB)
Lp 118
Data ogłoszenia
2012-08-07
Termin składania ofert / wniosków
2012-08-22 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
przetarg nieograniczony na dowozy uczniów z terenu gminy Krzeszyce do Gimnazjum Publicznego i przywozie uczniów z miejscowości Lemierzyce do Zespołu Szkół Samorządowych w Krzeszycach w roku szkolnym 2012/2013
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 218.3 KiB)
 • Wynik zamówienia (PDF, 126.4 KiB)
Lp 119
Data ogłoszenia
2012-08-07
Termin składania ofert / wniosków
2012-08-22 11:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
przetarg nieograniczony na świadczenie usługi przewozu dzieci z terenu gminy Krzeszyce i z Lemierzyc do placówek oświatowych w roku szkolnym 20112/2013
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 277.9 KiB)
 • Wynik przetargu (PDF, 131.6 KiB)
Lp 120
Data ogłoszenia
2012-04-30
Termin składania ofert / wniosków
2012-05-30 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont podłogi sportowej w Zespole Szkół Samorządowych w Krzeszycach, ul. Skwierzyńska 4
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ_parkiet (ZIP, 2.6 MiB)
 • Odpowiedzi na pytania (DOC, 138 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 152.7 KiB)
 • Udzielenie zamówienia (PDF, 30.5 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji