ˆ

Wyniki innych postępowań

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Odbudowa dróg gminnych w miejscowości RudnicaDrukuj informację Zamówienie publiczne: Odbudowa dróg gminnych w miejscowości Rudnica

Szczegóły informacji

Odbudowa dróg gminnych w miejscowości Rudnica

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Gmina Krzeszyce

Finansowanie: Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych

Nr UZP: 2023/BZP 00120123/01

Termin składania ofert / wniosków: 2023-03-20 10:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2023-03-20 10:30:00

Miejsce złożenia oferty: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-37ab92bb-b8f6-11ed-9236-36fed59ea7dd

Ogłoszono dnia: 2023-03-03 przez

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony