ˆ

Wyniki innych postępowań

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 21
Data ogłoszenia
2022-05-06
Termin składania ofert / wniosków
2022-05-16 08:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie UZP (PDF, 149.1 KiB)
 • SWZ (PDF, 1.4 MiB)
 • Załączniki do SWZ (DOCX, 76.3 KiB)
 • Załączniki do SWZ (ZIP, 1 MiB)
 • Odpowiedzi na pytania od wykonawców (PDF, 625.6 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania od wykonawców (PDF, 616.2 KiB)
 • Załączniki do SWZ (DOCX, 76 KiB)
 • Załączniki do SWZ (DOCX, 79 KiB)
 • Informacja o kwocie (PDF, 397.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 488.7 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 767.8 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 64.1 KiB)
 • ogłoszenie o wykonaniu umowy (PDF, 54.7 KiB)
Lp 22
Data ogłoszenia
2022-03-28
Termin składania ofert / wniosków
2022-04-06 08:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
,,Zakup i dostawa fabrycznie nowego pojazdu asenizacyjnego z zabudową asenizacyjną o poj. 10 m3 wraz z osprzętem i zestawem płuczącym na potrzeby Gminy Krzeszyce
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie UZP (PDF, 147.5 KiB)
 • SWZ (PDF, 1.4 MiB)
 • OPZ (DOCX, 27.6 KiB)
 • Załączniki do SWZ (ZIP, 75 KiB)
 • wzór umowy (PDF, 328.9 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania od wykonawców (PDF, 505.7 KiB)
 • Informacja o kwocie (PDF, 397.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 569.2 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 831.3 KiB)
 • informacja o wyniku postępowania (PDF, 64.3 KiB)
 • ogłoszenie o wykonaniu umowy (PDF, 52.5 KiB)
Lp 23
Data ogłoszenia
2022-02-04
Termin składania ofert / wniosków
2022-02-16 14:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup i dostawa samochodu osobowego na potrzeby Gminy Krzeszyce w ramach realizacji czynności związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyki oraz zwalczaniem skutków, w tym społeczno-gospodarczych COVID-19”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 371.9 KiB)
 • załączniki (ZIP, 395.1 KiB)
 • sprostowanie (PDF, 461.3 KiB)
 • informacja o wyniku postępowania (PDF, 240.9 KiB)
Lp 24
Data ogłoszenia
2021-12-20
Termin składania ofert / wniosków
2022-01-14 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa ul. Dworcowej (droga gminna nr 002830F) w m. Krzeszyce i ul. Parkowej (droga gminna nr 002687F) m. w Krzeszyce oraz drogi gminnej nr 002604F w m. Krasnołęg
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie UZP (PDF, 134.9 KiB)
 • SWZ (PDF, 1.3 MiB)
 • Załączniki do SWZ (ZIP, 902.5 KiB)
 • Załączniki do SWZ (ZIP, 1.9 MiB)
 • Załączniki do SWZ (ZIP, 2.5 MiB)
 • Załączniki do SWZ (ZIP, 2.5 MiB)
 • Załączniki do SWZ (ZIP, 2.1 MiB)
 • Załączniki do SWZ (ZIP, 2.4 MiB)
 • Załączniki do SWZ (ZIP, 2.2 MiB)
 • Odpowiedzi na pytania od wykonawców (PDF, 963.7 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie SWZ (PDF, 541.1 KiB)
 • Ogłoszenie UZP o zmianie (PDF, 40 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania od wykonawców (PDF, 5.5 MiB)
 • Załączniki do SWZ wzór umowy (PDF, 846.4 KiB)
 • Informacja o kwocie (PDF, 558.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 1.5 MiB)
 • informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 335.7 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 72.1 KiB)
 • Zmiana ogłoszenia o udzieleniu zamówienia (PDF, 35.7 KiB)
 • ogłoszenie o wykonaniu umowy (PDF, 59.1 KiB)
Lp 25
Data ogłoszenia
2021-10-19
Termin składania ofert / wniosków
2021-11-02 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej w Muszkowie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie UZP (PDF, 165.1 KiB)
 • SWZ (PDF, 1.3 MiB)
 • Załączniki do SWZ (ZIP, 868 KiB)
 • Załączniki do SWZ (PDF, 1.1 MiB)
 • Załączniki do SWZ (ZIP, 3.3 MiB)
 • Załączniki do SWZ (ZIP, 21.4 MiB)
 • Załączniki do SWZ (ZIP, 7.5 MiB)
 • Informacja o kwocie (PDF, 466.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 988 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 1.2 MiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 68.9 KiB)
 • ogłoszenie o wykonaniu umowy (PDF, 53.3 KiB)
Lp 26
Data ogłoszenia
2021-10-04
Termin składania ofert / wniosków
2021-10-18 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej w Muszkowie
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie UZP (PDF, 165.2 KiB)
 • SWZ (PDF, 1.3 MiB)
 • Załączniki do SWZ (ZIP, 891.9 KiB)
 • Załączniki do SWZ (PDF, 1.1 MiB)
 • Załączniki do SWZ (ZIP, 3.3 MiB)
 • Załączniki do SWZ (ZIP, 21.4 MiB)
 • Załączniki do SWZ (ZIP, 7.5 MiB)
 • Informacja o kwocie (PDF, 123.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 420.5 KiB)
 • unieważnienie (PDF, 413.3 KiB)
Lp 27
Data ogłoszenia
2021-09-01
Termin składania ofert / wniosków
2021-09-16 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Skwierzyńskiej 4 w Krzeszycach o dodatkową cześć przedszkolną
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie UZP (PDF, 158.3 KiB)
 • SWZ (PDF, 1.3 MiB)
 • Załączniki do SWZ (ZIP, 942.7 KiB)
 • Załączniki do SWZ (ZIP, 13.1 MiB)
 • Załączniki do SWZ (ZIP, 7.8 MiB)
 • Załączniki do SWZ (ZIP, 9.8 MiB)
 • Załączniki do SWZ (ZIP, 12.8 MiB)
 • Odpowiedzi na pytania od wykonawców (PDF, 452.7 KiB)
 • Informacja o kwocie (PDF, 429.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 559.3 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 827.5 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 70.9 KiB)
 • informacja o wykonaniu umowy (PDF, 58.9 KiB)
Lp 28
Data ogłoszenia
2021-08-24
Termin składania ofert / wniosków
2021-08-31 08:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dowóz dzieci i uczniów do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2021/2022 i 2022/2023 z terenu gminy Krzeszyce i z miejscowości Lemierzyce
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie UZP (PDF, 120.2 KiB)
 • SWZ (PDF, 917.4 KiB)
 • załączniki (ZIP, 586.7 KiB)
 • Informacja o środkach (PDF, 210.8 KiB)
 • Informacja z ofert (PDF, 563 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 826.5 KiB)
 • udzielenie zamówienia (PDF, 70.4 KiB)
 • sprostowanie (PDF, 608.6 KiB)
 • ogłoszenie o wykonaniu umowy (PDF, 40.6 KiB)
Lp 29
Data ogłoszenia
2021-08-16
Termin składania ofert / wniosków
2021-09-01 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Skwierzyńskiej 4 w Krzeszycach o dodatkową cześć przedszkolną
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie UZP (PDF, 128.3 KiB)
 • SWZ (PDF, 1.3 MiB)
 • Załączniki do SWZ (ZIP, 171.7 KiB)
 • załączniki (ZIP, 43.3 MiB)
 • Zmiana ogłoszenia (PDF, 40.6 KiB)
 • unieważnienie (PDF, 308.4 KiB)
Lp 30
Data ogłoszenia
2021-08-16
Termin składania ofert / wniosków
2021-08-24 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dowóz dzieci i uczniów do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2021/2022 i 2022/2023 z terenu gminy Krzeszyce i z miejscowości Lemierzyce”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie UZP (PDF, 119.2 KiB)
 • SWZ (PDF, 920.4 KiB)
 • załączniki (ZIP, 586.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 557.8 KiB)
 • unieważnienie (PDF, 227 KiB)
 • Informacja o kwocie (PDF, 177.5 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji