ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Krzeszyce
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Wyniki innych postępowań

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 41
Data ogłoszenia
2020-07-09
Termin składania ofert / wniosków
2020-07-24 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa części pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Krzeszycach przy ul. Skwierzyńskiej 4 na Klub „Senior+”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 15.9 MiB)
 • załączniki do SIWZ (ZIP, 771.7 KiB)
 • kosztorys zerowy (PDF, 714.1 KiB)
 • Projekt budowlany (PDF, 1.3 MiB)
 • specyfikacja techniczna (PDF, 1.4 MiB)
 • Rzuty przyziemia stan obecny i projektowany (PDF, 4.2 MiB)
 • odpowiedzi do SIWZ Senior+ (PDF, 1.1 MiB)
 • Odpowiedzi do SIWZ 20.07.2020 (PDF, 638.3 KiB)
 • Odpowiedzi do SIWZ (PDF, 421.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 400.3 KiB)
 • zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 846.7 KiB)
 • Ogłoszenie u udzieleniu zamówienia (PDF, 470.1 KiB)
Lp 42
Data ogłoszenia
2020-06-22
Termin składania ofert / wniosków
2020-06-30 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Krzeszyce z nieruchomości zamieszkałych i z nieruchomości niezamieszkałych będących w posiadaniu gminy i jej jednostek organizacyjnych
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ i załączniki (ZIP, 389.9 KiB)
 • Odpowiedzi do SIWZ (PDF, 448 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 399.9 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 1.4 MiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 473 KiB)
Lp 43
Data ogłoszenia
2020-06-10
Termin składania ofert / wniosków
2020-06-19 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Krzeszyce z nieruchomości zamieszkałych i z nieruchomości niezamieszkałych będących w posiadaniu gminy i jej jednostek organizacyjnych
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SIWZ i załączniki (ZIP, 368.1 KiB)
 • Uchwały odpady komunalne (ZIP, 1.2 MiB)
 • Odpowiedzi na zapyatnie do SIWZ (PDF, 923.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert 19.06.2020r. (PDF, 636.6 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 1.2 MiB)
Lp 44
Data ogłoszenia
2020-06-01
Termin składania ofert / wniosków
2020-06-17 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont oczyszczalni ścieków w Krzeszycach
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (PDF, 1.7 MiB)
 • FORMULARZ OFERTY (DOC, 55.5 KiB)
 • TABELA ELEMENTÓW CENY RYCZAŁTOWEJ (XLS, 26 KiB)
 • OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA (DOC, 45 KiB)
 • OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (DOC, 47 KiB)
 • WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH (DOC, 36 KiB)
 • WYKAZ OSÓB SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA (DOC, 38.5 KiB)
 • OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI, LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ (DOC, 43 KiB)
 • Wzór umowy (PDF, 1.2 MiB)
 • Dokumentacja projektowa (ZIP, 8.9 MiB)
 • ZMIANA TREŚCI SIWZ1 (PDF, 948 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 614.3 KiB)
 • Inforamcja z otwarcia ofert (PDF, 581.7 KiB)
 • udzielenie zamówienia (PDF, 2.3 MiB)
Lp 45
Data ogłoszenia
2020-05-06
Termin składania ofert / wniosków
2020-05-27 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej oraz remont oczyszczalni ścieków w Krzeszycach.
Status zamówienia
nierozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ i załączniki (ZIP, 3.1 MiB)
 • projekt kanalizacja (ZIP, 14 MiB)
 • Dokumentacja oczyszczalnia (ZIP, 7.5 MiB)
 • treść zapytań wraz z wyjaśnieniami z dnia 18.05.2020 (PDF, 946 KiB)
 • treść zapytań wraz z wyjaśnieniami nr 1 z dnia 22.05.2020 (PDF, 903.1 KiB)
 • treść zapytań wraz z wyjaśnieniami nr 2 z dnia 22.05.2020 (PDF, 922 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 1.1 MiB)
 • Unieważnienie postępowania - część 2 (PDF, 479.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 1 MiB)
Lp 46
Data ogłoszenia
2020-04-28
Termin składania ofert / wniosków
2020-05-19 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Termomodernizacja, przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Edukacyjnego w Kołczynie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 11.8 MiB)
 • załączniki do SIWZ (ZIP, 2.2 MiB)
 • Decyzje (ZIP, 2.1 MiB)
 • Projekt budowlany (ZIP, 14.8 MiB)
 • Projekt wykonawczy (7Z, 17.7 MiB)
 • Przedmiar (ZIP, 686 KiB)
 • STWiOR (ZIP, 2.2 MiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 462.2 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 1.5 MiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 469.8 KiB)
Lp 47
Data ogłoszenia
2020-03-13
Termin składania ofert / wniosków
2020-03-23 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zapytanie ofertowe dot. obsługi informatycznej Urzędu Gminy Krzeszyce w okresie od 01.04.2020r. do 31.12.2020r.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe dot. obsługi informatycznej Urzędu Gminy Krzeszyce w okresie od 01.04.2020r. do 31.12.2020r. (PDF, 909.7 KiB)
 • formularz ofertowy (PDF, 293.4 KiB)
 • wzór umowy (PDF, 1.8 MiB)
 • klauzula informacyjna (PDF, 448.1 KiB)
 • Informacja o wynikach (PDF, 251 KiB)
Lp 48
Data ogłoszenia
2019-11-07
Termin składania ofert / wniosków
2019-11-15 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zapytanie ofertowe na przygotowanie dokumentacji technicznej dla zadania inwestycyjnego: pn.: „Remont oczyszczalni ścieków w Krzeszycach”.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • zapytanie ofertowe na Ppzygotowanie dokumentacji technicznej dla zadania inwestycyjnego: pn.: „Remont oczyszczalni ścieków w Krzeszycach”. (PDF, 3.7 MiB)
 • Załącznik nr 1 treść oferty (DOCX, 13.1 KiB)
 • załącznik nr 2 oświadczenie o dysponowaniu osobami do wykonania przedmiotu zamówienia (DOCX, 12.5 KiB)
 • załącznik nr 3 klauzula RODO (DOCX, 17.2 KiB)
 • mapa sytuacyjna (PDF, 228.2 KiB)
 • mapa (PDF, 588.1 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 452.3 KiB)
 • informacja o wynikach postępowania (PDF, 1023.7 KiB)
Lp 49
Data ogłoszenia
2019-08-14
Termin składania ofert / wniosków
2019-08-22 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym 4x4 kategorii 2 (uterenowiony) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzeszycach
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ i formularze (ZIP, 7.2 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 159.1 KiB)
 • zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 945.9 KiB)
 • Udzielenie zamówienia (PDF, 292.2 KiB)
Lp 50
Data ogłoszenia
2019-08-06
Termin składania ofert / wniosków
2019-08-14 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dowóz dzieci i uczniów do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2019/2020 i 2020/2021 z terenu gminy Krzeszyce i z miejscowości Lemierzyce
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ i formularze (ZIP, 221.7 KiB)
 • Odpowiedź na pytanie (PDF, 1.3 MiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 3.6 MiB)
 • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - (PDF, 347.3 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji