ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Skwierzyńskiej 4 w Krzeszycach o dodatkową cześć przedszkolną Drukuj informację Zamówienie publiczne: Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Skwierzyńskiej 4 w Krzeszycach o dodatkową cześć przedszkolną

Szczegóły informacji

Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Skwierzyńskiej 4 w Krzeszycach o dodatkową cześć przedszkolną

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Gmina Krzeszyce

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: 2021/BZP 00166879/01

Termin składania ofert / wniosków: 2021-09-16 10:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2021-09-16 10:30:00

Miejsce złożenia oferty: Miniportal

Ogłoszono dnia: 2021-09-01 przez

Treść:

 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Skwierzyńskiej 4 w Krzeszycach o dodatkową cześć przedszkolną.
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 3. Zamówienie obejmuje realizację  robót budowlanych polegających na wykonaniu przebudowy i rozbudowy budynku szkoły podstawowej o dodatkową cześć przedszkolną.
W ramach przebudowy projektuje się w części istniejącej:
 • przebudowę łącznika poprzez wydzielenie w nim sal przedszkolnych z umywalniami i magazynami oraz wykonanie pomieszczeń dla personelu,
 • przebudowę pomieszczeń gospodarczych nr 7, 8, 9 i sanitariatu nr 10 w istniejącej części przedszkola przy Sali nr 11 (numeracja wg rys. nr 2), w celu uzyskania korytarza do części rozbudowy,
 • wykonanie nowych otworów i zamurowanie zbędnych otworów w ścianach zewnętrznych i wewnętrznych,
 • wykonanie ścian wewnętrznych, nowych posadzek, tynków na ścianach i sufitach, malowanie ścian i sufitów, wykonanie okładzin ścian z gresu,
 • wykonanie instalacji wewnętrznych: wody, kanalizacji sanitarnej, energii elektrycznej, wentylacji mechanicznej.
W ramach rozbudowy projektuje sie:
 • budowę korytarza do projektowanych sal i pomieszczeń dla personelu zlokalizowanych w istniejącym łączniku,
 • budowę sali przedszkolnej z sanitariatem i magazynem,
 • wykonanie ścian wewnętrznych, posadzek, tynków na ścianach i sufitach, malowanie ścian i sufitów,
 • wykonanie instalacji wewnętrznych: wody, kanalizacji sanitarnej, energii elektrycznej, wentylacji mechanicznej.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony