ˆ

Podatki i opłaty lokalne

Szczegóły informacji

Podatek od środków transportowych 2021 r

Informacja ogłoszona dnia 2021-01-08 21:05:36 przez Zbigniew Madajczak

Akapit nr 1 - brak tytułu

Podatek od środków transportowych
 
1. Podmiot opodatkowana.
Podatnikami podatku od środków transportowych są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, w których posiadaniu znajdują się pojazdy podlegające opodatkowaniu.
 
 
2. Przedmiot opodatkowania.
Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:
- samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton,
- samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton,
- ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o            
dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton,
- ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton,
- przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzona przez podatnika podatku rolnego,
- przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzona przez podatnika podatku rolnego,
- autobusy.
 
 
3. Czynności i dokumenty związane z podatkiem od środków transportowych.
            Zgodnie z przepisami podatnicy podatku od środków transportowych organowi podatkowemu, właściwemu ze względu, na którego terenie znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba podatnika posiadającego środek transportowy obowiązany jest do złożenia:   
 
- deklaracji na podatek od środków transportowych – druk DT-1
- załącznika do deklaracji DT-1- druk DT-1/A
 
 
4. Wysokość podatku od środków transportowych dla Gminy Łagów.
Zgodnie z UCHWAŁĄ Nr XXI.149.2016 Rady Gminy Łagów z dnia 10 listopada 2016 roku uchwaliła wysokość stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Łagów:
 
1). Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton.
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 721 zł.
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 1.131 zł.
c) powyżej 9 ton  i poniżej 12 ton – 1.278 zł.
 
 
2). Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton : w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki podatku określa załącznik nr 1 do uchwały.
 
3). Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów  powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton.
a) od 3,5 tony do 9 ton włącznie               – 1.442 zł.
b) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton             – 1.704 zł.
 
 
    
4). Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z przyczepą lub naczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki podatku określa załącznik nr 2 do uchwały.
 
5). Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.
a) od 7 ton do 10 ton włącznie                  – 1.475 zł.
b) powyżej 10 ton i poniżej 12 ton           – 1.610 zł.
 
6). Od przyczepy lub naczepy, łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równa lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzona przez podatnika podatku rolnego, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki podatku określa załącznik nr 3 do uchwały.
 
 
7). Od autobusu  w zależności od liczby miejsc siedzenia poza miejscem kierowcy:
a) mniej niż 22 miejsc                           – 1.312 zł.
b) równej lub wyższej niż 22 miejsca      – 2.196 zł.

Akapit nr 2 - brak tytułu

 
Załącznik Nr 1.
 
Liczba osi i
dopuszczalna masa
całkowita (w tonach)
 
                       Stawka podatku ( w złotych )     
Nie mniej niż
Mniej niż
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne
Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
Dwie osie
12
13
1.376
1.627
13
14
1.640
1.922
14
15
1.922
2.187
15
 
2.189
2.735
Trzy osie
12
17
1.506
1.638
17
19
1.780
1.911
19
21
2.054
2.186
21
23
2.513
2.513
23
25
2.735
2.709
25
 
2.738
3.008
Cztery osie i więcej
12
25
1.780
1.922
25
27
2.002
2.196
27
29
2.326
2.468
29
31
2.560
3.038
31
 
2.873
3.038
 
 
 
 
 
Załącznik Nr 2.
 
Liczba osi dopuszczalna
masa całkowita zespołu
pojazdów: ciągnik siodłowym +naczepa,
 ciągnik balastowy+
przyczepa (w tonach)
 
Stawka podatku (w złotówkach)
Nie mnie      niż
Mniej niż
Oś jezdna( osie jezdne) z
zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za równoważne
Inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych
Dwie osie
12
37
1.824
2.359
37
 
2.467
2.644
 
 
 
 
 
 
 
 
Trzy osie
12
37
2.350
2.370
37
 
2.995
3.038
 
                                              
 
Załącznik Nr  3.
 
 
Liczba osi i
dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:
naczepa/przyczepa +
pojazd silnikowy
(w tonach)
 
 
 
                       Stawka podatku (w złotych)
Nie mniej niż
Mniej niż
Oś jezdna(osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za równoważne
Inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych
Jedna oś
12
36
1.441
1.823
37
 
1.823
1.980
 
 
 
 
Dwie osie
12
37
1.583
1.692
37
 
2.021
2.370
 
 
 
 
 
 
 
 
Trzy osie
12
37
1.770
1.854
37
 
2.042
2.369
 

Akapit nr 3 - brak tytułu

4. Termin płatności i miejsce zapłacenia podatku od środków transportowych.
            Podatek od środków transportowych jest płatny w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie:
- do dnia 15 lutego – I rata
- do dnia 15 września – II rata
           
            Jeżeli obowiązek podatkowy powstał:
- Po dniu 1 lutego a przed 1 września danego roku, podatek za ten rok płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie:
            - w ciągu 14 dni od powstania obowiązku podatkowego – I rata.
            - do dnia 15 września danego roku – II rata.
- Od dnia 1 września danego roku, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.
 
            Podatek od środków transportowych można  zapłacić w kasie Urzędu Gminy Łagów lub wpłacić na konto Gminy Łagów (Bank Spółdzielczy Krosno Odrzańskie Oddział Łagów  90 9656 0008 2000 0260 2000 0042).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łagów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-01-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Paszkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-01-08 20:55:37
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-01-08 21:05:36
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-01-08 21:05:35
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
432 raz(y)