ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-07-04

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:01:09 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Wykaz - Nazwa elementu do którego przynależy: Wykaz nieruchomości położonych w miejscowościach Zbigniew Madajczak
15:00:11 Deaktywacja elementu załącznik do informacji Wykaz - Nazwa elementu do którego przynależy: Wykaz nieruchomości położonych w miejscowościach Zbigniew Madajczak
13:58:26 Edycja elementu informacja Wykaz nieruchomości położonych w miejscowościach: Niedźwiedź i Żelechów przeznaczonych do oddania w dzierżawę Zbigniew Madajczak
13:56:11 Upublicznienie elementu informacja Wykaz nieruchomości położonych w miejscowościach: Niedźwiedź i Żelechów przeznaczonych do oddania w dzierżawę Zbigniew Madajczak

Zmiany z dnia: 2022-07-03

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
23:26:09 Upublicznienie elementu wakaty - ogłoszenie 1 Zbigniew Madajczak

Zmiany z dnia: 2022-06-30

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:15:06 Upublicznienie elementu informacja UCHWAŁA NR XXXV.261.2022 RADY GMINY ŁAGÓW z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łagów. Zbigniew Madajczak
10:13:46 Upublicznienie elementu informacja UCHWAŁA NR XXXV.260.2022 RADY GMINY ŁAGÓW z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości gruntowej nie zabudowanej na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. Zbigniew Madajczak
10:11:41 Upublicznienie elementu załącznik do informacji XXXV.259.2022 - Nazwa elementu do którego przynależy: UCHWAŁA NR XXXV.259.2022 RADY GMINY ŁAGÓW z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości gruntowej nie zabudowanej na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. Zbigniew Madajczak
10:11:06 Upublicznienie elementu informacja UCHWAŁA NR XXXV.259.2022 RADY GMINY ŁAGÓW z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości gruntowej nie zabudowanej na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. Zbigniew Madajczak
10:09:55 Upublicznienie elementu informacja UCHWAŁA NR XXXV.258.2022 RADY GMINY ŁAGÓW z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne Gminy Łagów. Zbigniew Madajczak

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony