ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Łagowie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2020-07-09

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:05:24 Upublicznienie elementu informacja UCHWAŁA NR XVII.134.2020 RADY GMINY ŁAGÓW z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości gruntowej nie zabudowanej na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. Administrator Systemu
12:03:44 Upublicznienie elementu informacja UCHWAŁA NR XVII.133.2020 RADY GMINY ŁAGÓW z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Łagów na rok 2020. Administrator Systemu
12:02:29 Upublicznienie elementu informacja UCHWAŁA NR XVII.132.2020 RADY GMINY ŁAGÓW z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Łagów z tytułu wykonania budżetu Gminy Łagów za rok 2019. Administrator Systemu
12:01:01 Upublicznienie elementu informacja UCHWAŁA NR XVII.131.2020 RADY GMINY ŁAGÓW z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2019. Administrator Systemu
11:59:09 Upublicznienie elementu informacja UCHWAŁA NR XVII.130.2020 RADY GMINY ŁAGÓW z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Łagów wotum zaufania. Administrator Systemu

Zmiany z dnia: 2020-07-03

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
22:43:23 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie - zawiadomienie: "Punkt zbierania zużytych opon na terenie dz. nr 2/24 obręb Gronów, gm. Łagów" Administrator Systemu

Zmiany z dnia: 2020-07-02

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
23:49:18 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Informacja z sesji otwarcia ofert złożonych do przetargu nieograniczonego 02.07.2020 r. - Nazwa elementu do którego przynależy: Budowa świetlicy wiejskiej w m. Stok – roboty wykończeniowe Administrator Systemu

Zmiany z dnia: 2020-07-01

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:22:34 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie PKW_ponowne Administrator Systemu
12:15:06 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Wyjasnienie nr 1 tresci SIWZ 01.07.2020 - Nazwa elementu do którego przynależy: Budowa świetlicy wiejskiej w m. Stok – roboty wykończeniowe Administrator Systemu
12:04:49 Edycja elementu informacja Obwieszczenie - zawiadomienie. "Budowa Centrum badawczo - rozwojowego hodowli trzody chlewnej, w której skład wchodzą budynki inwentarskie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz biogazownią na działce nr 8/1 obręb Toporów (0010), gm. Łagów (080802_2). Administrator Systemu

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony