ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Łagowie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2020-07-09

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:06:37 Edycja elementu informacja UCHWAŁA NR XVII.132.2020 RADY GMINY ŁAGÓW z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Łagów z tytułu wykonania budżetu Gminy Łagów za rok 2019. Administrator Systemu
12:06:25 Edycja elementu informacja UCHWAŁA NR XVII.133.2020 RADY GMINY ŁAGÓW z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Łagów na rok 2020. Administrator Systemu
12:06:16 Edycja elementu informacja UCHWAŁA NR XVII.134.2020 RADY GMINY ŁAGÓW z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości gruntowej nie zabudowanej na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. Administrator Systemu
12:05:40 Edycja elementu informacja UCHWAŁA NR XVI.129.2020 RADY GMINY ŁAGÓW z dnia 27 maja 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Administrator Systemu
12:05:24 Upublicznienie elementu informacja UCHWAŁA NR XVII.134.2020 RADY GMINY ŁAGÓW z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości gruntowej nie zabudowanej na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. Administrator Systemu
12:03:44 Upublicznienie elementu informacja UCHWAŁA NR XVII.133.2020 RADY GMINY ŁAGÓW z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Łagów na rok 2020. Administrator Systemu
12:02:29 Upublicznienie elementu informacja UCHWAŁA NR XVII.132.2020 RADY GMINY ŁAGÓW z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Łagów z tytułu wykonania budżetu Gminy Łagów za rok 2019. Administrator Systemu
12:01:01 Upublicznienie elementu informacja UCHWAŁA NR XVII.131.2020 RADY GMINY ŁAGÓW z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2019. Administrator Systemu
11:59:09 Upublicznienie elementu informacja UCHWAŁA NR XVII.130.2020 RADY GMINY ŁAGÓW z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Łagów wotum zaufania. Administrator Systemu

Zmiany z dnia: 2020-07-03

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
22:43:23 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie - zawiadomienie: "Punkt zbierania zużytych opon na terenie dz. nr 2/24 obręb Gronów, gm. Łagów" Administrator Systemu

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony