ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Łagowie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2020-06-24

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:49:03 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Uchwała XVI.129.2020 - Nazwa elementu do którego przynależy: UCHWAŁA NR XVI.129.2020 RADY GMINY ŁAGÓW z dnia 27 maja 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Administrator Systemu
12:36:16 Upublicznienie elementu informacja Komunikat Nr 1_K_2020 Administrator Systemu

Zmiany z dnia: 2020-06-23

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:08:03 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Informacja z otwarcia ofert 23.06.2020 r. - Nazwa elementu do którego przynależy: Budowa chodnika na oś. Górniczym w Sieniawie. Administrator Systemu
12:00:41 Upublicznienie elementu informacja Zawiadominie o wszczęciu potępowania - zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie oprózniania zbiorników bezodpływowych i transportu niezystości ciekłych na terenie Gminy Łagów Administrator Systemu
11:59:01 Edycja elementu informacja Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbirników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Łagów Administrator Systemu
11:58:44 Upublicznienie elementu informacja Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbirników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Łagów.pdf Administrator Systemu
11:55:16 Upublicznienie elementu informacja Zarządzenie Nr 30.2020 Wójta Gminy Łagów z dnia 16.06.2020 r. w spawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn. Budowa chodnika na oś. Górniczym w Sieniawie. Administrator Systemu
11:53:55 Upublicznienie elementu informacja Zarządzenie 29.2020 Wójta Gminy Łagów z dnia 16.06.2020 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej do dokonania odbioru końcowego zadania: "Budowa dwóch Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach Sieniawa i Toporów w gminie Łagów." Administrator Systemu
07:59:49 Upublicznienie elementu informacja Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Administrator Systemu

Zmiany z dnia: 2020-06-22

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:12:17 Upublicznienie elementu informacja Uchwała Nr VI.48.2019 Rady Gminy Łagów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łagów. Administrator Systemu

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony