ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2023-01-12

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:06:27 Upublicznienie elementu informacja Ogłoszenie Wójta Gminy Łagów o naborze wniosków proponowanych do zgłoszenia do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Zbigniew Madajczak

Zmiany z dnia: 2023-01-10

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:40:41 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łagów oraz przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu tego dokumentu Zbigniew Madajczak
11:39:38 Upublicznienie elementu informacja UCHWAŁA NR XL.283.2022 RADY GMINY ŁAGÓW z dnia 7 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII.277.2022 Rady Gminy Łagów z dnia 24 października 2022 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łagów. Zbigniew Madajczak
11:37:50 Upublicznienie elementu informacja UCHWAŁA NR XL.282.2022 RADY GMINY ŁAGÓW z dnia 7 grudnia 2022 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej. Zbigniew Madajczak
11:36:10 Upublicznienie elementu informacja UCHWAŁA NR XL.281.2022 RADY GMINY ŁAGÓW z dnia 7 grudnia 2022 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów. Zbigniew Madajczak
11:18:03 Upublicznienie elementu informacja UCHWAŁA NR XLI.284.2022 RADY GMINY ŁAGÓW z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Łagów na rok 2022. Zbigniew Madajczak

Zmiany z dnia: 2023-01-05

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:54:38 Edycja elementu informacja Podatek leśny 2023 r. Zbigniew Madajczak
12:53:15 Edycja elementu informacja Podatek od nieruchomości 2023 r. Zbigniew Madajczak
12:52:51 Edycja elementu informacja Podatek rolny 2023 r. Zbigniew Madajczak
12:51:39 Edycja elementu informacja Podatek od nieruchomości 2023 r. Zbigniew Madajczak

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony