ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-04-04

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:30:10 Upublicznienie elementu informacja UCHWAŁA NR XXXI.243.2022 RADY GMINY ŁAGÓW z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do reprezentowania Gminy Łagów w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego ,,Celowy Związek Gmin – CZG-12”. Zbigniew Madajczak
13:28:26 Upublicznienie elementu informacja UCHWAŁA NR XXXI.242.2022 RADY GMINY ŁAGÓW z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie przystąpienia Gminy Łagów do realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022. Zbigniew Madajczak
13:26:38 Upublicznienie elementu informacja UCHWAŁA NR XXXI.241.2022 RADY GMINY ŁAGÓW z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łagów w 2022 roku. Zbigniew Madajczak
13:24:17 Upublicznienie elementu informacja UCHWAŁA NR XXXI.240.2022 RADY GMINY ŁAGÓW z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości od Skarbu Państwa na rzecz Gminy Łagów. Zbigniew Madajczak
13:22:32 Upublicznienie elementu informacja UCHWAŁA NR XXXI.239.2022 RADY GMINY ŁAGÓW z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Łagów nieruchomości gruntowych stanowiących własność Pana Zbigniewa B. z przeznaczeniem na drogę gminną. Zbigniew Madajczak
13:15:46 Upublicznienie elementu informacja UCHWAŁA NR XXXI.238.2022 RADY GMINY ŁAGÓW z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świebodzińskiemu. Zbigniew Madajczak
13:14:10 Upublicznienie elementu informacja UCHWAŁA NR XXXI.237.2022 RADY GMINY ŁAGÓW z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz regulaminu prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonym miejscu na terenie Gminy Łagów. Zbigniew Madajczak
13:12:07 Upublicznienie elementu informacja UCHWAŁA NR XXXI.236.2022 RADY GMINY ŁAGÓW z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie opłaty miejscowej. Zbigniew Madajczak
13:10:20 Upublicznienie elementu informacja UCHWAŁA NR XXXI.235.2022 RADY GMINY ŁAGÓW z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie opłaty miejscowej. Zbigniew Madajczak
13:08:35 Upublicznienie elementu informacja UCHWAŁA NR XXXI.234.2022 RADY GMINY ŁAGÓW z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łagów na lata 2022-2027. Zbigniew Madajczak

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony