ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2020-12-27

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
00:14:12 Edycja elementu informacja Uchwała Nr 774/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łagów na lata 2021-2026 Uchwała Nr 775/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Łagów na 2021 rok Administrator Systemu
00:13:45 Edycja elementu informacja Uchwała Nr 774/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łagów na lata 2021-2026 Uchwała Nr 775/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Łagów na 2021 rok Administrator Systemu
00:12:42 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Uchwała Nr 774/2020 - Nazwa elementu do którego przynależy: Uchwała Nr 774/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łagów na lata 2021-2026 Uchwała Nr 775/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Łagów na 2021 rok Administrator Systemu
00:12:42 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Uchwała Nr 775/2020 - Nazwa elementu do którego przynależy: Uchwała Nr 774/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łagów na lata 2021-2026 Uchwała Nr 775/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Łagów na 2021 rok Administrator Systemu
00:10:22 Deaktywacja elementu załącznik do informacji Zrządzenie Nr 73A - Nazwa elementu do którego przynależy: Uchwała Nr 774/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łagów na lata 2021-2026 Uchwała Nr 775/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Łagów na 2021 rok Administrator Systemu
00:10:18 Edycja elementu informacja Uchwała Nr 774/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łagów na lata 2021-2026 Uchwała Nr 775/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Łagów na 2021 rok Administrator Systemu

Zmiany z dnia: 2020-12-22

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:30:16 Upublicznienie elementu informacja Zarządzenie Nr 73A.2020 Wójta Gminy Łagów z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Łagów na rok 2020. Administrator Systemu
15:21:54 Upublicznienie elementu informacja Zamawiający – Gmina Łagów, zaprasza do złożenia oferty zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość 30 000 euro zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.). Nazwa zadania: „Utrzymanie i sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami w schronisku z terenu gminy Łagów w 2021 roku.” Administrator Systemu

Zmiany z dnia: 2020-12-21

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
23:29:18 Upublicznienie elementu informacja ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup i dostawę laptopów dla potrzeb realizacji projektu grantowego pod nazwą: „Zakup laptopów na potrzeb realizacji projektu pn. Administrator Systemu

Zmiany z dnia: 2020-12-18

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
22:04:25 Edycja elementu informacja Zarządzenie Nr79.2020 Wójta Gminy Łagów z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki w Łagowie. Administrator Systemu

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony