ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2018-10-11

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:25:24 Upublicznienie elementu Rejestr Informacji o Środowisku - formularz Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie trzydziestu dwóch wolnostojących budynków mieszkalnych, jednorodzinnych z dopuszczeniem usług wbudowanych lub wolnostojących wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w tym drogi wewnętrzne". Elżbieta Szewczyk
« powrót do poprzedniej strony