ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 21
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2019-04-23
Zakres przedmiotowy
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej na działkach nr 4/4, 4/2, 17/17 obręb Niedźwiedź, gmina Łagów, powiat świebodziński".
Lp: 22
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2019-04-01
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na: "Budowa centrum logistycznego z terminalem przeładunkowym, wraz z instalacjami zewnętrznymi, miejscami parkingowymi oraz towarzyszącą niezbędną infrastrukturą"
Lp: 23
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2019-03-28
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na: "Kruszarka wraz z miejscem przeznaczonym do zbierania i przetwarzania odpadów oraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowana w m. Łagówek"
Lp: 24
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2019-03-15
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.: "Budowa toru motocrossowego Łagówek".
Lp: 25
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2019-03-11
Zakres przedmiotowy
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa z gatunku lipa drobnolistna o obwodzie 225 cm zlokalizowana na działce nr 434/2 obręb Sieniawa
Lp: 26
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2019-02-28
Zakres przedmiotowy
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa z gatunku robinia akacjowa o obwodzie 290 cm z działki nr 568/1 obręb Kosobudz
Lp: 27
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2019-02-27
Zakres przedmiotowy
Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: "Budowa trzydziestu dwóch wolnostojacych budynków mieszkalnych, jednorodzinnych z dopuszczeniem usług wbudowanych lub wolnostojących wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w tym drogi wewnętrzne".
Lp: 28
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2019-02-27
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z gatunku lipa o obwodzie 345 cm zlokalizowanego na działce nr 385/2 obręb Sieniawa
Lp: 29
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2019-01-23
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z gatunku lipa drobnolistna o obwodzie 647 cm, 288 cm, 512 cm, 430 cm z działki nr 120 obręb Żelechów
Lp: 30
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2019-01-14
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z gatunku robinia akacjowa o obwodzie 290 cm z działki nr 568/1 obręb Kosobudz

Nawigacja między stronami listy informacji