ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 61
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2018-02-07
Zakres przedmiotowy
Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowa magazynu zbożowego w miejscowości Łagów, gm. Łagów, pow. świebodziński"
Lp: 62
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2018-01-23
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z gatunku brzoza brodawkowata o obwodzie 105 cm zlokalizowanego na działce nr 389/3 obręb Sieniawa
Lp: 63
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2018-01-23
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z gatunku klon zwyczajny o obwodzie 164 cm zlokalizowanego na działce nr 234 obręb Żelechów
Lp: 64
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2017-10-26
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych przedsięwzięcia polegającego na: " Budowa magazynu zbożowego w miejscowości Łagów, gm. Łagów, pow. świebodziński"
Lp: 65
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2017-10-09
Zakres przedmiotowy
Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na: "Budowa obory na bydło opasowe w ilości 80 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Gronów"
Lp: 66
Typ formularza
Formularz E
Typ dokumentu
2017-09-19
Zakres przedmiotowy
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: "Budowa farmy fotowoltaicznej na działkach nr 4/4, 4/2, 17/17 obręb Niedźwiedź, gmina Łagów, powiat świebodziński"
Lp: 67
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2017-09-06
Zakres przedmiotowy
Postanowienie nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: "Budowa farmy fotowoltaicznej na działkach nr 4/4, 4/2, 17/17 obręb Niedźwiedź, gmina Łagów, powiat świebodziński"
Lp: 68
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2017-07-24
Zakres przedmiotowy
Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na: "Budowa instalacji pilotowej do produkcji kwasów huminowych z węgla brunatnego na działce nr 247 obręb 9 - Sieniawa.
Lp: 69
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2017-07-14
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowa farmy fotowoltaicznej na działkach nr 4/4, 4/2, 17/17 obręb Niedźwiedź"
Lp: 70
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2017-06-21
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na: "Budowa obory na bydło opasowe w ilości 80 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Gronów"

Nawigacja między stronami listy informacji