ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 71
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2017-05-22
Zakres przedmiotowy
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy farmy fotowoltaicznej na działkach nr 4/3, 20/3, 29/2 obręb Niedźwiedź, gmina Łagów, powiat świebodziński"
Lp: 72
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2017-05-16
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. budowa: Centrum badawczo - rozwojowego hodowli trzody chlewnej, w którego skład wchodzą: budynki inwentarskie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz biogazownią"
Lp: 73
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2017-05-12
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na: "Budowa instalacji pilotowej do produkcji9 kwasów huminowych z węgla brunatnego na działce nr 247 obręb 9 - Sieniawa"
Lp: 74
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2017-03-20
Zakres przedmiotowy
Postanowienie w sprawie braku potrzeby obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn." Budowa farmy fotowoltaicznej na działkach nr 4/3, 20/3, 29/2 obręb Niedźwiedź, gmina Łagów, powiat świebodziński"
Lp: 75
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2017-01-30
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.: "Budowie farmy fotowoltaicznej na działkach nr 4/3, 20/3, 29/2 obręb Niedźwiedź, gmina Łagów, powiat świebodziński"
Lp: 76
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2017-01-04
Zakres przedmiotowy
Postanowienie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dot. przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa obiektu inwentarskiego na działce 127/7 obr. Poźrzadło"
Lp: 77
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2016-11-15
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa obiektu inwentarskiego na działce nr 127/7 obr. Poźrzadło"

Nawigacja między stronami listy informacji