ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2021-09-21
Termin składania ofert / wniosków
2021-10-11 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi powiatowej nr 1221F w m. Sieniawa
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 89.6 KiB)
 • SWZ (PDF, 3.7 MiB)
 • Załącznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia (DOC, 42.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz ofertowy (DOC, 59 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia (DOC, 31 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie dotyczące spelniania warunków (DOC, 29.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SWZ - Wzór umowy (PDF, 278.6 KiB)
 • Zalącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie grupa kapitałowa (DOC, 36 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SWZ - Wzór zobowiazania podmiotów trzecich (DOC, 38 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SWZ - Wykaz robót budowlanych (DOC, 33.5 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SWZ - Wykaz osób (DOC, 34 KiB)
 • Załącznik nr 10 do SWZ - Klauzula informacyjna (DOCX, 15.8 KiB)
 • Załącznik nr 11 do SWZ - Projekt budowlany (ZIP, 5.4 MiB)
 • Załącznik nr 12 do SWZ - Przedmiar robót (PDF, 1.1 MiB)
 • Odpowiedzi nr 1 (PDF, 334.7 KiB)
 • Informacja o zmianie treści SWZ (PDF, 1 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 36.8 KiB)
 • Informacja o zmianie treści SWZ wersja 2 (PDF, 920.1 KiB)
 • Odpowiedzi nr 2 (PDF, 242.1 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia wersja 2 (PDF, 36.7 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia - AKTUALIZACJA (DOC, 43 KiB)
 • Załącznik nr 12 do SWZ - Przedmiar robót - AKTUALIZACJA (XLSX, 12.1 KiB)
 • Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (PDF, 343.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 426.9 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2021-08-30
Termin składania ofert / wniosków
2021-09-14 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi powiatowej nr 1221F w m. Sieniawa
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 89.6 KiB)
 • SWZ (PDF, 1.7 MiB)
 • Załącznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia (DOC, 42 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz ofertowy (DOC, 59 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia (DOC, 31 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie dotyczące spelniania warunków (DOC, 29.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SWZ - Wzór umowy (PDF, 278.8 KiB)
 • Zalącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie grupa kapitałowa (DOC, 36 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SWZ - Wzór zobowiazania podmiotów trzecich (DOC, 38 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SWZ - Wykaz robót budowlanych (DOC, 33.5 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SWZ - Wykaz osób (DOC, 34 KiB)
 • Załącznik nr 10 do SWZ - Klauzula informacyjna (DOCX, 15.8 KiB)
 • Załącznik nr 11 do SWZ - Projekt budowlany (ZIP, 5.4 MiB)
 • Załącznik nr 12 do SWZ - Przedmiar robót (PDF, 1.1 MiB)
 • Informacja o zmianie treści SWZ (PDF, 89.1 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 36.8 KiB)
 • Wyjaśnienia nr 1 (PDF, 50.8 KiB)
 • Załącznik mapowy do wyjaśnienia nr 1 (PDF, 730.3 KiB)
 • Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (PDF, 350.4 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 515.7 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2021-08-10
Termin składania ofert / wniosków
2021-08-25 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi powiatowej nr 1221F w m. Sieniawa
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 78 KiB)
 • SWZ (PDF, 1.7 MiB)
 • Załącznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia (DOC, 42 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz ofertowy (DOC, 59 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia (DOC, 31 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie dotyczące spelniania warunków (DOC, 29.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SWZ - Wzór umowy (PDF, 278.7 KiB)
 • Zalącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie grupa kapitałowa (DOC, 36 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SWZ - Wzór zobowiazania podmiotów trzecich (DOC, 38 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SWZ - Wykaz robót budowlanych (DOC, 33.5 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SWZ - Wykaz osób (DOC, 34 KiB)
 • Załącznik nr 10 do SWZ - Klauzula informacyjna (DOCX, 15.8 KiB)
 • Załącznik nr 11 do SWZ - Projekt budowlany (ZIP, 5.4 MiB)
 • Załącznik nr 12 do SWZ - Przedmiar robót (PDF, 1.1 MiB)
 • Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (PDF, 30.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 465.8 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 546.7 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2021-07-16
Termin składania ofert / wniosków
2021-08-06 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi powiatowej nr 1221F w m. Sieniawa
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 78.5 KiB)
 • SWZ (PDF, 1.7 MiB)
 • Załącznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia (DOC, 40 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz ofertowy (DOC, 59 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia (DOC, 31 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie dotyczące spelniania warunków (DOC, 29.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SWZ - Wzór umowy (PDF, 278.5 KiB)
 • Zalącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 36 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SWZ - Wzór zobowiazania podmiotów trzecich (DOC, 38 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SWZ - Wykaz robót budowlanych (DOC, 33.5 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SWZ - Wykaz osób (DOC, 34 KiB)
 • Załącznik nr 10 do SWZ - Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych (DOCX, 15.8 KiB)
 • Załącznik nr 11 do SWZ - Projekt budowlany (ZIP, 5.4 MiB)
 • Załącznik nr 12 do SWZ - Przedmiar robót (PDF, 1.1 MiB)
 • Wyjaśnienie nr 1 (PDF, 41.6 KiB)
 • Informacja o zmianie tresci SWZ (PDF, 81.8 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 34.5 KiB)
 • Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (PDF, 29.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 42.9 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieu postępowania (PDF, 48.6 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2021-06-28
Termin składania ofert / wniosków
2021-07-13 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
,,Kompleksowy system modernizacji i budowy infrastruktury drogowej w Gminie Łagów - przebudowa dróg gminnych w Łagowie - Etap II (ul. H. Sienkiewicza 003243F , ul. S. Moniuszki 003241F, ul. M. Reya 003242F, ul. Kolonia 003236F, ul. A. Mickiewicza 003240F, ul. M. Konopnickiej 003239F, ul. W. Szymborskiej 003238F, ul. Cz. Miłosza 003237F, ul. Słowackiego 003243F )’’
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 79.9 KiB)
 • SWZ (PDF, 1.8 MiB)
 • Załącznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia (DOC, 66 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz ofertowy (DOC, 61 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia (DOC, 32 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie dotyczące spelniania warunków (DOC, 30.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SWZ - Wzór umowy (PDF, 290.8 KiB)
 • Zalącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 37 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SWZ - Wzór zobowiazania podmiotów trzecich (DOC, 39 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SWZ - Wykaz robót budowlanych (DOC, 34 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SWZ - Wykaz osób (DOC, 34.5 KiB)
 • Załącznik nr 10 do SWZ - Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych (DOCX, 15.8 KiB)
 • Załącznik nr 11 do SWZ - Program funkcjonalno-użytkowy (7Z, 7.5 MiB)
 • Załącznik nr 12 do SWZ - Wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego (XLSX, 12 KiB)
 • Odpowiedzi nr 1 (PDF, 397.7 KiB)
 • Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (PDF, 41.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 48.6 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 148.2 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 59 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2021-06-21
Termin składania ofert / wniosków
2021-07-06 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa samochodu ratowniczo-gaśniczego typu średniego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jemiołowie, Gmina Łagów, woj. Lubuskie’
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 80.8 KiB)
 • SWZ wóz strażacki (DOCX, 137.2 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia (DOC, 161 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SWZ- Formularz ofertowy (DOC, 58.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia (DOC, 31.5 KiB)
 • Zalacznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków (DOC, 30 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SWZ - Wzór umowy (DOC, 88.5 KiB)
 • Zalacznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitalowej (DOC, 36.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SWZ - Wzór obowiązania podmiotow trzecich (DOC, 38 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SWZ - Wykaz dostaw (DOC, 34 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SWZ - Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych (DOCX, 16.6 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 42.1 KiB)
 • SWZ-aktualizacja (PDF, 1.6 MiB)
 • Wyjaśnienie nr 1 (PDF, 38 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SWZ- Formularz ofertowy - aktualizacja (DOC, 59 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SWZ - Wzór umowy - aktualizacja (DOC, 88.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2 (PDF, 35.9 KiB)
 • Informacja o zmianie treści SWZ (PDF, 252.8 KiB)
 • Wyjaśnienie nr 2 (PDF, 32.5 KiB)
 • Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinasowanie zamówienia (PDF, 32.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 43.5 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 102.1 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 56.5 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2020-12-31
Termin składania ofert / wniosków
2021-02-01 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa wyposażenia i sprzętu oraz urządzeń multimedialnych i komputerowych na potrzeby zadania inwestycyjnego pn. " Zagospodarowanie Parku Przyzamkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Łagowie"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie nr 776201-N-2020 z dnia 31.12.2020 r. (PDF, 354.4 KiB)
 • SIWZ (DOC, 273 KiB)
 • OPZ_Zał_A_ PW_ ARANŻACJA_31.12.2020 (PDF, 2.7 MiB)
 • OPZ_ZAŁ_B_MULTIMEDIA (PDF, 449.4 KiB)
 • TER_1_2_ WYPOSAŻENIE (XLS, 41 KiB)
 • Umowa (PDF, 341.7 KiB)
 • Zał_OPZ (PDF, 384.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 22.01.2021 (PDF, 82.8 KiB)
 • SIWZ ver. 2 (PDF, 452.4 KiB)
 • TOM III (PDF, 385.1 KiB)
 • Załącznik B ver. 2 (PDF, 196 KiB)
 • Zmiana treści 22.01.2021 (PDF, 113.1 KiB)
 • Wyjaśnienie treści SIWZ 26.01.2021 r. (PDF, 3.1 MiB)
 • Ogłoszenie nr 540408817-N-2021 z dnia 26.01.2021 r. (PDF, 272.5 KiB)
 • Zmiana treści 26.01.2021 (PDF, 214.1 KiB)
 • Załącznik A ver. 2 (PDF, 14.5 MiB)
 • Informacje z sesji otwarcia ofert 01.02.2021 r. (PDF, 2.3 MiB)
 • Informacja o wycofaniu oferty 15.02.2021 . (PDF, 299.4 KiB)
 • Informacja o wycofaniu oferty 15.02.2021 . (PDF, 1.1 MiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty 15.02.2021r. (PDF, 455.7 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510420151-N-2021 z dnia 02.03.2021 r. (PDF, 373.7 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2020-12-31
Termin składania ofert / wniosków
2021-01-25 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa przepompowni ścieków i sieci kanalizacyjno – tłocznej na działkach nr 140/2, 139/7 obręb 0005 Łagów
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie nr 776243-N-2020 z dnia 31.12.2020 r. (PDF, 359.4 KiB)
 • 1 Formularz Ofertowy (DOC, 192.5 KiB)
 • 1A TECR_roboty (XLS, 46 KiB)
 • 2 Oświadczenie wykluczenie (DOC, 182.5 KiB)
 • 3 Oświadczenie warunki (DOC, 184 KiB)
 • 4 Oświadczenie zobowiązanie (DOC, 175.5 KiB)
 • 5 doświadczenie Wykonawcy (DOC, 173.5 KiB)
 • 6 wykaz osób (DOC, 176.5 KiB)
 • 7 kapitałowa (DOC, 180 KiB)
 • 8 Umowa roboty (PDF, 670.7 KiB)
 • IDW (PDF, 926.6 KiB)
 • Dokumentacja projektowa (ZIP, 41.3 MiB)
 • Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ nr I 20.01.2021 r. (PDF, 3.4 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540405816-N-2021 z dnia 20.01.2021 r. (PDF, 1.8 MiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert złożonych do przetargu nieograniczonego (PDF, 367.8 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty 15.02.2021r. (PDF, 455.7 KiB)
 • KOREKTA informacji o wyniku postępowania 17.02.2021r, (PDF, 423.2 KiB)
 • Ogłoszenie nr 510418994-N-2021 z dnia 24.02.2021 r. (PDF, 373.3 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2020-09-04
Termin składania ofert / wniosków
2020-09-21 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Ratowniczy remont zagrożonego katastrofą południowo - zachodniego naroża murów obronnych zamku w Łagowie - ETAP II
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu nr 581630-N-2020 z dnia 2020-09-04 (PDF, 11 MiB)
 • 1 Formularz Ofertowy (DOC, 55.5 KiB)
 • 2 Oświadczenie wykluczenie (DOC, 45.5 KiB)
 • 3 Oświadczenie warunki (DOC, 47 KiB)
 • 4 Oświadczenie zobowiązanie (DOC, 39.5 KiB)
 • 5 doświadczenie Wykonawcy (DOC, 36 KiB)
 • 6 wykaz osób (DOC, 38.5 KiB)
 • 7 kapitałowa (DOC, 43 KiB)
 • 8 Umowa roboty (PDF, 555.9 KiB)
 • IDW (PDF, 837.1 KiB)
 • Łagów_przedmiar_etap 2_2020 (PDF, 98.6 KiB)
 • BADANIA GEORADAROWE (ZIP, 7.4 MiB)
 • BADANIA GEOTECHNICZNE (ZIP, 9.3 MiB)
 • Badania konserwatorskie mgr Agnieszka Witkowska (PDF, 21.9 MiB)
 • Decyzja - pozwolenie na budowę (PDF, 1.5 MiB)
 • DECYZJA KONSERWATORSKA z dnia 15.06.2018 (PDF, 1.1 MiB)
 • PB cz. I (ZIP, 27.8 MiB)
 • PB cz. II (ZIP, 29.9 MiB)
 • PB cz. III (ZIP, 38.1 MiB)
 • Wyjaśnienia SIWZ 18.09.2020 r. (PDF, 415.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 656.5 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty 28.09.2020 r. (PDF, 2.4 MiB)
 • Ogłoszenie nr 510205915-N-2020 z dnia 20-10-2020 r. (PDF, 371.5 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2020-08-20
Termin składania ofert / wniosków
2020-09-04 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Ratowniczy remont zagrożonego katastrofą południowo - zachodniego naroża murów obronnych zamku w Łagowie - ETAP II
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie nr 576515-N-2020 (PDF, 295.1 KiB)
 • 1 Formularz Ofertowy (DOC, 55.5 KiB)
 • 2 Oświadczenie wykluczenie (DOC, 45.5 KiB)
 • 3 Oświadczenie warunki (DOC, 47 KiB)
 • 4 Oświadczenie zobowiązanie (DOC, 39.5 KiB)
 • 5 doświadczenie Wykonawcy (DOC, 36 KiB)
 • 6 wykaz osób (DOC, 38.5 KiB)
 • 7 kapitałowa (DOC, 43 KiB)
 • 8 Umowa roboty (PDF, 555.8 KiB)
 • IDW (PDF, 837.2 KiB)
 • Łagów_przedmiar_etap 2_2020 (PDF, 98.6 KiB)
 • BADANIA GEORADAROWE (ZIP, 7.4 MiB)
 • BADANIA GEOTECHNICZNE (ZIP, 9.3 MiB)
 • Badania konserwatorskie mgr Agnieszka Witkowska (PDF, 21.9 MiB)
 • Decyzja - pozwolenie na budowę (PDF, 1.5 MiB)
 • DECYZJA KONSERWATORSKA z dnia 15.06.2018 (PDF, 1.1 MiB)
 • PB cz. I (ZIP, 27.8 MiB)
 • PB cz. II (ZIP, 29.9 MiB)
 • PB cz. III (ZIP, 38.1 MiB)
 • Wyjasnienia do przetargu 01.09.2020 (PDF, 686.8 KiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert 04.09.2020 (PDF, 436.6 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 506.2 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji