ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2021-08-30
Termin składania ofert / wniosków
2021-09-14 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi powiatowej nr 1221F w m. Sieniawa
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 89.6 KiB)
 • SWZ (PDF, 1.7 MiB)
 • Załącznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia (DOC, 42 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz ofertowy (DOC, 59 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia (DOC, 31 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie dotyczące spelniania warunków (DOC, 29.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SWZ - Wzór umowy (PDF, 278.8 KiB)
 • Zalącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie grupa kapitałowa (DOC, 36 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SWZ - Wzór zobowiazania podmiotów trzecich (DOC, 38 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SWZ - Wykaz robót budowlanych (DOC, 33.5 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SWZ - Wykaz osób (DOC, 34 KiB)
 • Załącznik nr 10 do SWZ - Klauzula informacyjna (DOCX, 15.8 KiB)
 • Załącznik nr 11 do SWZ - Projekt budowlany (ZIP, 5.4 MiB)
 • Załącznik nr 12 do SWZ - Przedmiar robót (PDF, 1.1 MiB)
 • Informacja o zmianie treści SWZ (PDF, 89.1 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 36.8 KiB)
 • Wyjaśnienia nr 1 (PDF, 50.8 KiB)
 • Załącznik mapowy do wyjaśnienia nr 1 (PDF, 730.3 KiB)
 • Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (PDF, 350.4 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 515.7 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2021-08-10
Termin składania ofert / wniosków
2021-08-25 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi powiatowej nr 1221F w m. Sieniawa
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 78 KiB)
 • SWZ (PDF, 1.7 MiB)
 • Załącznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia (DOC, 42 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz ofertowy (DOC, 59 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia (DOC, 31 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie dotyczące spelniania warunków (DOC, 29.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SWZ - Wzór umowy (PDF, 278.7 KiB)
 • Zalącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie grupa kapitałowa (DOC, 36 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SWZ - Wzór zobowiazania podmiotów trzecich (DOC, 38 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SWZ - Wykaz robót budowlanych (DOC, 33.5 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SWZ - Wykaz osób (DOC, 34 KiB)
 • Załącznik nr 10 do SWZ - Klauzula informacyjna (DOCX, 15.8 KiB)
 • Załącznik nr 11 do SWZ - Projekt budowlany (ZIP, 5.4 MiB)
 • Załącznik nr 12 do SWZ - Przedmiar robót (PDF, 1.1 MiB)
 • Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (PDF, 30.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 465.8 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 546.7 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2021-07-16
Termin składania ofert / wniosków
2021-08-06 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi powiatowej nr 1221F w m. Sieniawa
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 78.5 KiB)
 • SWZ (PDF, 1.7 MiB)
 • Załącznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia (DOC, 40 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz ofertowy (DOC, 59 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia (DOC, 31 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie dotyczące spelniania warunków (DOC, 29.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SWZ - Wzór umowy (PDF, 278.5 KiB)
 • Zalącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 36 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SWZ - Wzór zobowiazania podmiotów trzecich (DOC, 38 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SWZ - Wykaz robót budowlanych (DOC, 33.5 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SWZ - Wykaz osób (DOC, 34 KiB)
 • Załącznik nr 10 do SWZ - Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych (DOCX, 15.8 KiB)
 • Załącznik nr 11 do SWZ - Projekt budowlany (ZIP, 5.4 MiB)
 • Załącznik nr 12 do SWZ - Przedmiar robót (PDF, 1.1 MiB)
 • Wyjaśnienie nr 1 (PDF, 41.6 KiB)
 • Informacja o zmianie tresci SWZ (PDF, 81.8 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 34.5 KiB)
 • Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (PDF, 29.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 42.9 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieu postępowania (PDF, 48.6 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2020-08-20
Termin składania ofert / wniosków
2020-09-04 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Ratowniczy remont zagrożonego katastrofą południowo - zachodniego naroża murów obronnych zamku w Łagowie - ETAP II
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie nr 576515-N-2020 (PDF, 295.1 KiB)
 • 1 Formularz Ofertowy (DOC, 55.5 KiB)
 • 2 Oświadczenie wykluczenie (DOC, 45.5 KiB)
 • 3 Oświadczenie warunki (DOC, 47 KiB)
 • 4 Oświadczenie zobowiązanie (DOC, 39.5 KiB)
 • 5 doświadczenie Wykonawcy (DOC, 36 KiB)
 • 6 wykaz osób (DOC, 38.5 KiB)
 • 7 kapitałowa (DOC, 43 KiB)
 • 8 Umowa roboty (PDF, 555.8 KiB)
 • IDW (PDF, 837.2 KiB)
 • Łagów_przedmiar_etap 2_2020 (PDF, 98.6 KiB)
 • BADANIA GEORADAROWE (ZIP, 7.4 MiB)
 • BADANIA GEOTECHNICZNE (ZIP, 9.3 MiB)
 • Badania konserwatorskie mgr Agnieszka Witkowska (PDF, 21.9 MiB)
 • Decyzja - pozwolenie na budowę (PDF, 1.5 MiB)
 • DECYZJA KONSERWATORSKA z dnia 15.06.2018 (PDF, 1.1 MiB)
 • PB cz. I (ZIP, 27.8 MiB)
 • PB cz. II (ZIP, 29.9 MiB)
 • PB cz. III (ZIP, 38.1 MiB)
 • Wyjasnienia do przetargu 01.09.2020 (PDF, 686.8 KiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert 04.09.2020 (PDF, 436.6 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 506.2 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2020-08-05
Termin składania ofert / wniosków
2020-08-20 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Ratowniczy remont zagrożonego katastrofą południowo - zachodniego naroża murów obronnych zamku w Łagowie - ETAP II.
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie nr 569989-N-2020 z dnia 2020-08-05 r. (PDF, 507.8 KiB)
 • 1 Formularz Ofertowy (DOC, 55.5 KiB)
 • 2 Oświadczenie wykluczenie (DOC, 45.5 KiB)
 • 3 Oświadczenie warunki (DOC, 47 KiB)
 • 4 Oświadczenie zobowiązanie (DOC, 39.5 KiB)
 • 5 doświadczenie Wykonawcy (DOC, 36 KiB)
 • 6 wykaz osób (DOC, 38.5 KiB)
 • 7 kapitałowa (DOC, 43 KiB)
 • 8 Umowa roboty (PDF, 555.8 KiB)
 • BADANIA GEORADAROWE (ZIP, 7.4 MiB)
 • BADANIA GEOTECHNICZNE (ZIP, 9.3 MiB)
 • Badania konserwatorskie mgr Agnieszka Witkowska.pdf (PDF, 21.9 MiB)
 • Decyzja - pozwolenie na budowę 194.2018 (PDF, 1.5 MiB)
 • DECYZJA KONSERWATORSKA z dnia 15.06.2018 (PDF, 1.1 MiB)
 • IDW (PDF, 838.1 KiB)
 • Łagów_przedmiar_etap 2_2020 (PDF, 98.6 KiB)
 • PB cz. I (ZIP, 27.8 MiB)
 • PB cz. II (ZIP, 29.9 MiB)
 • PB cz. III (ZIP, 38.1 MiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert 20.08.2020 r. (PDF, 434.7 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnienie postępowania 20.08.2020 r. (PDF, 454.8 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania 510156606-N-2020 (2) (PDF, 1.8 MiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2020-05-13
Termin składania ofert / wniosków
2020-05-29 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa świetlicy wiejskiej w m. Stok – roboty wykończeniowe
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie nr 539762-N-2020 z dnia 2020-05-13 r. (PDF, 488.2 KiB)
 • 1 Formularz Ofertowy (DOC, 55 KiB)
 • 2 Oświadczenie wykluczenie (DOC, 42 KiB)
 • 3 Oświadczenie warunki (DOC, 47.5 KiB)
 • 4 Oświadczenie zobowiązanie (DOC, 35 KiB)
 • 5 doświadczenie Wykonawcy (DOC, 36.5 KiB)
 • 6 wykaz osób (DOC, 38.5 KiB)
 • 7 kapitałowa (DOC, 43.5 KiB)
 • 8 Umowa roboty (PDF, 560.8 KiB)
 • ZAŁ_9_1 DOKUMENTACJA_PROJEKT (ZIP, 12.7 MiB)
 • ZAŁ_9_2 STWIOR (ZIP, 919 KiB)
 • ZAŁ_9_3 PRZEDMIAR (ZIP, 201.8 KiB)
 • ZAŁ_9_OPZ (PDF, 111.3 KiB)
 • IDW-1 (PDF, 819.9 KiB)
 • WYJASNIENIA NR 1 (PDF, 302.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert 29.05.2020.pdf (PDF, 682.3 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania 16.06.2020r. (PDF, 416.1 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2019-08-22
Termin składania ofert / wniosków
2019-09-06 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa dwóch Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach Sieniawa i Toporów w gminie Łagów
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie nr 588990-N-2019 z dnia 2019-08-22 r. (PDF, 523.8 KiB)
 • SIWZ (ZIP, 1.4 MiB)
 • OGłoszenie o zmienie ogłoszenia nr 540181968-N-2019 z dnia 30-08-2019 r. (PDF, 224.7 KiB)
 • Wyjasnienie treści SIWZ, zmiana treści SIWZ i ogłoszenia 30.08.2019r. (PDF, 392.1 KiB)
 • 8 Umowa (DOC, 71 KiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert 10.09.2019 (PDF, 437.1 KiB)
 • Zawiadmienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 196.2 KiB)
 • Ogłoszenie o udzielenie zamówienia (PDF, 2 MiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2019-08-03
Termin składania ofert / wniosków
2019-08-20 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa dwóch Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach Sieniawa i Toporów w gminie Łagów
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie nr 582253-N-2019 z dnia 2019-08-03 r (PDF, 450.1 KiB)
 • SIWZ (ZIP, 1.6 MiB)
 • Załacznik A (RAR, 43.6 KiB)
 • Załacznik B (RAR, 43.6 KiB)
 • Wyjaśnienie treści SIWZ 13.08.2019r. (PDF, 486 KiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert złożonych do przetargu nieograniczonego 20.08.2019 r. (PDF, 407.7 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego z dn. 20.08.2019 r. (PDF, 525.4 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2019-07-30
Termin składania ofert / wniosków
2019-08-19 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Ratowniczy remont zagrożonego katastrofą południowo - zachodniego naroża murów obronnych zamku w Łagowie - ETAP I.
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie nr 580452-N-2019 z dnia 2019-07-30 r. (PDF, 505 KiB)
 • SIWZ (ZIP, 1.5 MiB)
 • PB.cz. I (ZIP, 27.8 MiB)
 • PB.cz. II (ZIP, 29.9 MiB)
 • PB.cz. III (ZIP, 38.1 MiB)
 • PW (ZIP, 39.1 MiB)
 • INWENTARYZACJA (ZIP, 57.6 MiB)
 • BADANIA GEORADAROWE (ZIP, 7.4 MiB)
 • BADANIA GEOTECHNICZNE (ZIP, 9.3 MiB)
 • Decyzja konserwatora (PDF, 1.1 MiB)
 • Decyzja - pozwolenien na budowę (PDF, 1.5 MiB)
 • STWIOR (ZIP, 193.1 KiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert złożonych do przetargu nieograniczonego 19.08.2019 r. (PDF, 397.1 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 259 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego z dn. 10.10.2019 r (PDF, 338.2 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2019-07-29
Termin składania ofert / wniosków
2019-08-14 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dowóz dzieci do placówek oświatowych na terenie Gminy Łagów do Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Obrońców Warszawy w Łagowie, Samorządowego Przedszkola w Łagowie, Samorządowej Szkoła Podstawowej i Oddziału Przedszkolnego w Toporowie, Szkoły Podstawowej i Oddziału Przedszkolnego w Sieniawie w roku szkolnym 2019/2022 na podstawie zakupu biletów miesięcznych z wyłączeniem dni wolnych od zajęć nauki szkolnej
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie nr 579882-N-2019 z dnia 2019-07-29 r. (DOCX, 30.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.1 MiB)
 • SIWZ - druki edytowalne (DOC, 363 KiB)
 • Załącznik 9 Opis Przedmiotu Zamówienia (PDF, 530 KiB)
 • Zmiana treści SIWZ 30.07.2019r. (PDF, 497.8 KiB)
 • SIWZ 2019 Przewozy - druki edytowalne zm. 30.07.2019r. (DOC, 362.5 KiB)
 • Załącznik 9 Opis Przedmiotu Zamówienia zm. 30.07.2019r. (PDF, 530 KiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 413.1 KiB)
 • ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania przetargowego 26.08.2019r. (PDF, 559 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji