ˆ

Wyniki innych postępowań

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2022-01-21
Termin składania ofert / wniosków
2022-02-14 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj-wybuduj” pn.: Zagospodarowania placu gminnego przy ul. Spacerowej w Łagowie na potrzeby parkingu rozpoczynającego Dukt Przyrodniczo – Edukacyjny.
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 84 KiB)
 • SWZ (PDF, 691.5 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SWZ - Wzór formularza oferty_dane kontraktowe-17.09.2021 (DOCX, 64.3 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie z art. 125 ust. 1 (DOC, 160 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SWZ - Wykaz robót budowlanych (DOC, 152 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SWZ - Wykaz osób (DOC, 155 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SWZ - Wzór Umowy (DOC, 225.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia (PDF, 456.8 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SWZ - PFU (ZIP, 16 MiB)
 • Załacznik nr 8 do SWZ _TER (XLSX, 45 KiB)
 • Załącznik nr 9 - wyjaśnienia z poprzedniego postępowania (ZIP, 7.6 MiB)
 • Załącznik nr 10. Zapytanie do przetargu (PDF, 70.8 KiB)
 • Załącznik nr 11. Odpowiedź na zapytanie (PDF, 75.2 KiB)
 • Załącznik nr 12. Informacja o zmianie terminu otwarcia ofert (1) (PDF, 96.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 36.4 KiB)
 • Zawiadomienie_o_unieważnieniu_postępowania (PDF, 50.1 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2021-12-23
Termin składania ofert / wniosków
2022-01-17 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj-wybuduj” pn.: Zagospodarowania placu gminnego przy ul. Spacerowej w Łagowie na potrzeby parkingu rozpoczynającego Dukt Przyrodniczo – Edukacyjny.
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 81.9 KiB)
 • SWZ (PDF, 793.8 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SWZ - Wzór formularza oferty_dane kontraktowe-17.09.2021 (DOCX, 61.2 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie z art. 125 ust. 1 (DOC, 160 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SWZ - Wykaz robót budowlanych (DOC, 152 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SWZ - Wykaz osób (DOC, 155 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SWZ - Wzór Umowy (DOC, 225 KiB)
 • Załacznik nr 6 do SWZ_ OPZ (PDF, 194 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SWZ - PFU (ZIP, 16 MiB)
 • Załacznik nr 8 do SWZ _TER (XLSX, 45 KiB)
 • Informacja o zmianie treści SWZ (PDF, 76.4 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 38.3 KiB)
 • Wyjasnienia nr 1 treści SWZ (PDF, 235.5 KiB)
 • Załączniki do wyjasnień nr 1 treści SWZ (ZIP, 16 MiB)
 • Informacja o zmianie treści SWZ z 10 stycznia 2022 (PDF, 60.9 KiB)
 • Wyjśnienia nr 2 do treści SWZ (PDF, 62.9 KiB)
 • Załączniki do wyjaśnień nr 1 treści SWZ aktualne (ZIP, 7.2 MiB)
 • Załącznik do wyjasnień nr 2 treści SWZ (ZIP, 156.9 KiB)
 • Informacja o środkach jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania (PDF, 31.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 28.9 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 42.1 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2021-12-20
Termin składania ofert / wniosków
2021-12-29 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i transport odpadów komunalnych pochodzących z terenów nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Łagów
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 89.4 KiB)
 • SWZ (PDF, 13.1 MiB)
 • Załącznik Nr 1 -Formularz ofertowy (DOC, 175.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (PDF, 420.2 KiB)
 • Załącznik Nr 3- Oświadczenie dotyczące spelniania warunków- zał Nr ............ (DOC, 30.5 KiB)
 • Załącznik Nr 4 - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia- (DOC, 30 KiB)
 • Załącznik nr 5 -Oświadczenie grupa kapitałowa- (DOC, 36.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 -Oświadczenie- wykaz usług (DOCX, 18.1 KiB)
 • Załącznik Nr 7-Narzędziia wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami (DOCX, 19.8 KiB)
 • Załącznik nr 8 - projektowane postanowienia umowy (PDF, 313.8 KiB)
 • Informacja o zmianie SWZ (PDF, 30.7 KiB)
 • Załącznik nr 8- projektowanie postanowienia umowy- poprawione (PDF, 307.1 KiB)
 • Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na zadanie (PDF, 37.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 50.2 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 104.5 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 186.5 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2021-09-21
Termin składania ofert / wniosków
2021-10-11 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi powiatowej nr 1221F w m. Sieniawa
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 89.6 KiB)
 • SWZ (PDF, 3.7 MiB)
 • Załącznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia (DOC, 42.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz ofertowy (DOC, 59 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia (DOC, 31 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie dotyczące spelniania warunków (DOC, 29.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SWZ - Wzór umowy (PDF, 278.6 KiB)
 • Zalącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie grupa kapitałowa (DOC, 36 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SWZ - Wzór zobowiazania podmiotów trzecich (DOC, 38 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SWZ - Wykaz robót budowlanych (DOC, 33.5 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SWZ - Wykaz osób (DOC, 34 KiB)
 • Załącznik nr 10 do SWZ - Klauzula informacyjna (DOCX, 15.8 KiB)
 • Załącznik nr 11 do SWZ - Projekt budowlany (ZIP, 5.4 MiB)
 • Załącznik nr 12 do SWZ - Przedmiar robót (PDF, 1.1 MiB)
 • Odpowiedzi nr 1 (PDF, 334.7 KiB)
 • Informacja o zmianie treści SWZ (PDF, 1 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 36.8 KiB)
 • Informacja o zmianie treści SWZ wersja 2 (PDF, 920.1 KiB)
 • Odpowiedzi nr 2 (PDF, 242.1 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia wersja 2 (PDF, 36.7 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia - AKTUALIZACJA (DOC, 43 KiB)
 • Załącznik nr 12 do SWZ - Przedmiar robót - AKTUALIZACJA (XLSX, 12.1 KiB)
 • Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (PDF, 343.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 426.9 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 89.6 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 63.9 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2021-08-30
Termin składania ofert / wniosków
2021-09-14 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi powiatowej nr 1221F w m. Sieniawa
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 89.6 KiB)
 • SWZ (PDF, 1.7 MiB)
 • Załącznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia (DOC, 42 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz ofertowy (DOC, 59 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia (DOC, 31 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie dotyczące spelniania warunków (DOC, 29.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SWZ - Wzór umowy (PDF, 278.8 KiB)
 • Zalącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie grupa kapitałowa (DOC, 36 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SWZ - Wzór zobowiazania podmiotów trzecich (DOC, 38 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SWZ - Wykaz robót budowlanych (DOC, 33.5 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SWZ - Wykaz osób (DOC, 34 KiB)
 • Załącznik nr 10 do SWZ - Klauzula informacyjna (DOCX, 15.8 KiB)
 • Załącznik nr 11 do SWZ - Projekt budowlany (ZIP, 5.4 MiB)
 • Załącznik nr 12 do SWZ - Przedmiar robót (PDF, 1.1 MiB)
 • Informacja o zmianie treści SWZ (PDF, 89.1 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 36.8 KiB)
 • Wyjaśnienia nr 1 (PDF, 50.8 KiB)
 • Załącznik mapowy do wyjaśnienia nr 1 (PDF, 730.3 KiB)
 • Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (PDF, 350.4 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 515.7 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2021-08-10
Termin składania ofert / wniosków
2021-08-25 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi powiatowej nr 1221F w m. Sieniawa
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 78 KiB)
 • SWZ (PDF, 1.7 MiB)
 • Załącznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia (DOC, 42 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz ofertowy (DOC, 59 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia (DOC, 31 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie dotyczące spelniania warunków (DOC, 29.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SWZ - Wzór umowy (PDF, 278.7 KiB)
 • Zalącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie grupa kapitałowa (DOC, 36 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SWZ - Wzór zobowiazania podmiotów trzecich (DOC, 38 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SWZ - Wykaz robót budowlanych (DOC, 33.5 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SWZ - Wykaz osób (DOC, 34 KiB)
 • Załącznik nr 10 do SWZ - Klauzula informacyjna (DOCX, 15.8 KiB)
 • Załącznik nr 11 do SWZ - Projekt budowlany (ZIP, 5.4 MiB)
 • Załącznik nr 12 do SWZ - Przedmiar robót (PDF, 1.1 MiB)
 • Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (PDF, 30.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 465.8 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 546.7 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2021-07-16
Termin składania ofert / wniosków
2021-08-06 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi powiatowej nr 1221F w m. Sieniawa
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 78.5 KiB)
 • SWZ (PDF, 1.7 MiB)
 • Załącznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia (DOC, 40 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz ofertowy (DOC, 59 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia (DOC, 31 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie dotyczące spelniania warunków (DOC, 29.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SWZ - Wzór umowy (PDF, 278.5 KiB)
 • Zalącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 36 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SWZ - Wzór zobowiazania podmiotów trzecich (DOC, 38 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SWZ - Wykaz robót budowlanych (DOC, 33.5 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SWZ - Wykaz osób (DOC, 34 KiB)
 • Załącznik nr 10 do SWZ - Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych (DOCX, 15.8 KiB)
 • Załącznik nr 11 do SWZ - Projekt budowlany (ZIP, 5.4 MiB)
 • Załącznik nr 12 do SWZ - Przedmiar robót (PDF, 1.1 MiB)
 • Wyjaśnienie nr 1 (PDF, 41.6 KiB)
 • Informacja o zmianie tresci SWZ (PDF, 81.8 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 34.5 KiB)
 • Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (PDF, 29.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 42.9 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieu postępowania (PDF, 48.6 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2021-06-28
Termin składania ofert / wniosków
2021-07-13 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
,,Kompleksowy system modernizacji i budowy infrastruktury drogowej w Gminie Łagów - przebudowa dróg gminnych w Łagowie - Etap II (ul. H. Sienkiewicza 003243F , ul. S. Moniuszki 003241F, ul. M. Reya 003242F, ul. Kolonia 003236F, ul. A. Mickiewicza 003240F, ul. M. Konopnickiej 003239F, ul. W. Szymborskiej 003238F, ul. Cz. Miłosza 003237F, ul. Słowackiego 003243F )’’
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 79.9 KiB)
 • SWZ (PDF, 1.8 MiB)
 • Załącznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia (DOC, 66 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz ofertowy (DOC, 61 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia (DOC, 32 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie dotyczące spelniania warunków (DOC, 30.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SWZ - Wzór umowy (PDF, 290.8 KiB)
 • Zalącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 37 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SWZ - Wzór zobowiazania podmiotów trzecich (DOC, 39 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SWZ - Wykaz robót budowlanych (DOC, 34 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SWZ - Wykaz osób (DOC, 34.5 KiB)
 • Załącznik nr 10 do SWZ - Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych (DOCX, 15.8 KiB)
 • Załącznik nr 11 do SWZ - Program funkcjonalno-użytkowy (7Z, 7.5 MiB)
 • Załącznik nr 12 do SWZ - Wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego (XLSX, 12 KiB)
 • Odpowiedzi nr 1 (PDF, 397.7 KiB)
 • Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (PDF, 41.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 48.6 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 148.2 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 59 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2021-06-21
Termin składania ofert / wniosków
2021-07-06 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa samochodu ratowniczo-gaśniczego typu średniego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jemiołowie, Gmina Łagów, woj. Lubuskie’
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 80.8 KiB)
 • SWZ wóz strażacki (DOCX, 137.2 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia (DOC, 161 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SWZ- Formularz ofertowy (DOC, 58.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia (DOC, 31.5 KiB)
 • Zalacznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków (DOC, 30 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SWZ - Wzór umowy (DOC, 88.5 KiB)
 • Zalacznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitalowej (DOC, 36.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SWZ - Wzór obowiązania podmiotow trzecich (DOC, 38 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SWZ - Wykaz dostaw (DOC, 34 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SWZ - Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych (DOCX, 16.6 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 42.1 KiB)
 • SWZ-aktualizacja (PDF, 1.6 MiB)
 • Wyjaśnienie nr 1 (PDF, 38 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SWZ- Formularz ofertowy - aktualizacja (DOC, 59 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SWZ - Wzór umowy - aktualizacja (DOC, 88.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2 (PDF, 35.9 KiB)
 • Informacja o zmianie treści SWZ (PDF, 252.8 KiB)
 • Wyjaśnienie nr 2 (PDF, 32.5 KiB)
 • Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinasowanie zamówienia (PDF, 32.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 43.5 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 102.1 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 56.5 KiB)
 • Ogłoszenie o wykonaniu umowy (PDF, 53.5 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2020-12-31
Termin składania ofert / wniosków
2021-02-01 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa wyposażenia i sprzętu oraz urządzeń multimedialnych i komputerowych na potrzeby zadania inwestycyjnego pn. " Zagospodarowanie Parku Przyzamkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Łagowie"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie nr 776201-N-2020 z dnia 31.12.2020 r. (PDF, 354.4 KiB)
 • SIWZ (DOC, 273 KiB)
 • OPZ_Zał_A_ PW_ ARANŻACJA_31.12.2020 (PDF, 2.7 MiB)
 • OPZ_ZAŁ_B_MULTIMEDIA (PDF, 449.4 KiB)
 • TER_1_2_ WYPOSAŻENIE (XLS, 41 KiB)
 • Umowa (PDF, 341.7 KiB)
 • Zał_OPZ (PDF, 384.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 22.01.2021 (PDF, 82.8 KiB)
 • SIWZ ver. 2 (PDF, 452.4 KiB)
 • TOM III (PDF, 385.1 KiB)
 • Załącznik B ver. 2 (PDF, 196 KiB)
 • Zmiana treści 22.01.2021 (PDF, 113.1 KiB)
 • Wyjaśnienie treści SIWZ 26.01.2021 r. (PDF, 3.1 MiB)
 • Ogłoszenie nr 540408817-N-2021 z dnia 26.01.2021 r. (PDF, 272.5 KiB)
 • Zmiana treści 26.01.2021 (PDF, 214.1 KiB)
 • Załącznik A ver. 2 (PDF, 14.5 MiB)
 • Informacje z sesji otwarcia ofert 01.02.2021 r. (PDF, 2.3 MiB)
 • Informacja o wycofaniu oferty 15.02.2021 . (PDF, 299.4 KiB)
 • Informacja o wycofaniu oferty 15.02.2021 . (PDF, 1.1 MiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty 15.02.2021r. (PDF, 455.7 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510420151-N-2021 z dnia 02.03.2021 r. (PDF, 373.7 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji