ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Łagowie
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Wyniki innych postępowań

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2022-01-21
Termin składania ofert / wniosków
2022-02-14 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj-wybuduj” pn.: Zagospodarowania placu gminnego przy ul. Spacerowej w Łagowie na potrzeby parkingu rozpoczynającego Dukt Przyrodniczo – Edukacyjny.
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 84 KiB)
 • SWZ (PDF, 691.5 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SWZ - Wzór formularza oferty_dane kontraktowe-17.09.2021 (DOCX, 64.3 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie z art. 125 ust. 1 (DOC, 160 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SWZ - Wykaz robót budowlanych (DOC, 152 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SWZ - Wykaz osób (DOC, 155 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SWZ - Wzór Umowy (DOC, 225.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia (PDF, 456.8 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SWZ - PFU (ZIP, 16 MiB)
 • Załacznik nr 8 do SWZ _TER (XLSX, 45 KiB)
 • Załącznik nr 9 - wyjaśnienia z poprzedniego postępowania (ZIP, 7.6 MiB)
 • Załącznik nr 10. Zapytanie do przetargu (PDF, 70.8 KiB)
 • Załącznik nr 11. Odpowiedź na zapytanie (PDF, 75.2 KiB)
 • Załącznik nr 12. Informacja o zmianie terminu otwarcia ofert (1) (PDF, 96.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 36.4 KiB)
 • Zawiadomienie_o_unieważnieniu_postępowania (PDF, 50.1 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2021-12-23
Termin składania ofert / wniosków
2022-01-17 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj-wybuduj” pn.: Zagospodarowania placu gminnego przy ul. Spacerowej w Łagowie na potrzeby parkingu rozpoczynającego Dukt Przyrodniczo – Edukacyjny.
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 81.9 KiB)
 • SWZ (PDF, 793.8 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SWZ - Wzór formularza oferty_dane kontraktowe-17.09.2021 (DOCX, 61.2 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie z art. 125 ust. 1 (DOC, 160 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SWZ - Wykaz robót budowlanych (DOC, 152 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SWZ - Wykaz osób (DOC, 155 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SWZ - Wzór Umowy (DOC, 225 KiB)
 • Załacznik nr 6 do SWZ_ OPZ (PDF, 194 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SWZ - PFU (ZIP, 16 MiB)
 • Załacznik nr 8 do SWZ _TER (XLSX, 45 KiB)
 • Informacja o zmianie treści SWZ (PDF, 76.4 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 38.3 KiB)
 • Wyjasnienia nr 1 treści SWZ (PDF, 235.5 KiB)
 • Załączniki do wyjasnień nr 1 treści SWZ (ZIP, 16 MiB)
 • Informacja o zmianie treści SWZ z 10 stycznia 2022 (PDF, 60.9 KiB)
 • Wyjśnienia nr 2 do treści SWZ (PDF, 62.9 KiB)
 • Załączniki do wyjaśnień nr 1 treści SWZ aktualne (ZIP, 7.2 MiB)
 • Załącznik do wyjasnień nr 2 treści SWZ (ZIP, 156.9 KiB)
 • Informacja o środkach jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania (PDF, 31.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 28.9 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 42.1 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2021-08-30
Termin składania ofert / wniosków
2021-09-14 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi powiatowej nr 1221F w m. Sieniawa
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 89.6 KiB)
 • SWZ (PDF, 1.7 MiB)
 • Załącznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia (DOC, 42 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz ofertowy (DOC, 59 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia (DOC, 31 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie dotyczące spelniania warunków (DOC, 29.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SWZ - Wzór umowy (PDF, 278.8 KiB)
 • Zalącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie grupa kapitałowa (DOC, 36 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SWZ - Wzór zobowiazania podmiotów trzecich (DOC, 38 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SWZ - Wykaz robót budowlanych (DOC, 33.5 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SWZ - Wykaz osób (DOC, 34 KiB)
 • Załącznik nr 10 do SWZ - Klauzula informacyjna (DOCX, 15.8 KiB)
 • Załącznik nr 11 do SWZ - Projekt budowlany (ZIP, 5.4 MiB)
 • Załącznik nr 12 do SWZ - Przedmiar robót (PDF, 1.1 MiB)
 • Informacja o zmianie treści SWZ (PDF, 89.1 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 36.8 KiB)
 • Wyjaśnienia nr 1 (PDF, 50.8 KiB)
 • Załącznik mapowy do wyjaśnienia nr 1 (PDF, 730.3 KiB)
 • Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (PDF, 350.4 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 515.7 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2021-08-10
Termin składania ofert / wniosków
2021-08-25 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi powiatowej nr 1221F w m. Sieniawa
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 78 KiB)
 • SWZ (PDF, 1.7 MiB)
 • Załącznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia (DOC, 42 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz ofertowy (DOC, 59 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia (DOC, 31 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie dotyczące spelniania warunków (DOC, 29.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SWZ - Wzór umowy (PDF, 278.7 KiB)
 • Zalącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie grupa kapitałowa (DOC, 36 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SWZ - Wzór zobowiazania podmiotów trzecich (DOC, 38 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SWZ - Wykaz robót budowlanych (DOC, 33.5 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SWZ - Wykaz osób (DOC, 34 KiB)
 • Załącznik nr 10 do SWZ - Klauzula informacyjna (DOCX, 15.8 KiB)
 • Załącznik nr 11 do SWZ - Projekt budowlany (ZIP, 5.4 MiB)
 • Załącznik nr 12 do SWZ - Przedmiar robót (PDF, 1.1 MiB)
 • Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (PDF, 30.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 465.8 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 546.7 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2021-07-16
Termin składania ofert / wniosków
2021-08-06 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi powiatowej nr 1221F w m. Sieniawa
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 78.5 KiB)
 • SWZ (PDF, 1.7 MiB)
 • Załącznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia (DOC, 40 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz ofertowy (DOC, 59 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia (DOC, 31 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie dotyczące spelniania warunków (DOC, 29.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SWZ - Wzór umowy (PDF, 278.5 KiB)
 • Zalącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 36 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SWZ - Wzór zobowiazania podmiotów trzecich (DOC, 38 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SWZ - Wykaz robót budowlanych (DOC, 33.5 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SWZ - Wykaz osób (DOC, 34 KiB)
 • Załącznik nr 10 do SWZ - Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych (DOCX, 15.8 KiB)
 • Załącznik nr 11 do SWZ - Projekt budowlany (ZIP, 5.4 MiB)
 • Załącznik nr 12 do SWZ - Przedmiar robót (PDF, 1.1 MiB)
 • Wyjaśnienie nr 1 (PDF, 41.6 KiB)
 • Informacja o zmianie tresci SWZ (PDF, 81.8 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 34.5 KiB)
 • Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (PDF, 29.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 42.9 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieu postępowania (PDF, 48.6 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2020-08-20
Termin składania ofert / wniosków
2020-09-04 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Ratowniczy remont zagrożonego katastrofą południowo - zachodniego naroża murów obronnych zamku w Łagowie - ETAP II
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie nr 576515-N-2020 (PDF, 295.1 KiB)
 • 1 Formularz Ofertowy (DOC, 55.5 KiB)
 • 2 Oświadczenie wykluczenie (DOC, 45.5 KiB)
 • 3 Oświadczenie warunki (DOC, 47 KiB)
 • 4 Oświadczenie zobowiązanie (DOC, 39.5 KiB)
 • 5 doświadczenie Wykonawcy (DOC, 36 KiB)
 • 6 wykaz osób (DOC, 38.5 KiB)
 • 7 kapitałowa (DOC, 43 KiB)
 • 8 Umowa roboty (PDF, 555.8 KiB)
 • IDW (PDF, 837.2 KiB)
 • Łagów_przedmiar_etap 2_2020 (PDF, 98.6 KiB)
 • BADANIA GEORADAROWE (ZIP, 7.4 MiB)
 • BADANIA GEOTECHNICZNE (ZIP, 9.3 MiB)
 • Badania konserwatorskie mgr Agnieszka Witkowska (PDF, 21.9 MiB)
 • Decyzja - pozwolenie na budowę (PDF, 1.5 MiB)
 • DECYZJA KONSERWATORSKA z dnia 15.06.2018 (PDF, 1.1 MiB)
 • PB cz. I (ZIP, 27.8 MiB)
 • PB cz. II (ZIP, 29.9 MiB)
 • PB cz. III (ZIP, 38.1 MiB)
 • Wyjasnienia do przetargu 01.09.2020 (PDF, 686.8 KiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert 04.09.2020 (PDF, 436.6 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 506.2 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2020-08-05
Termin składania ofert / wniosków
2020-08-20 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Ratowniczy remont zagrożonego katastrofą południowo - zachodniego naroża murów obronnych zamku w Łagowie - ETAP II.
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie nr 569989-N-2020 z dnia 2020-08-05 r. (PDF, 507.8 KiB)
 • 1 Formularz Ofertowy (DOC, 55.5 KiB)
 • 2 Oświadczenie wykluczenie (DOC, 45.5 KiB)
 • 3 Oświadczenie warunki (DOC, 47 KiB)
 • 4 Oświadczenie zobowiązanie (DOC, 39.5 KiB)
 • 5 doświadczenie Wykonawcy (DOC, 36 KiB)
 • 6 wykaz osób (DOC, 38.5 KiB)
 • 7 kapitałowa (DOC, 43 KiB)
 • 8 Umowa roboty (PDF, 555.8 KiB)
 • BADANIA GEORADAROWE (ZIP, 7.4 MiB)
 • BADANIA GEOTECHNICZNE (ZIP, 9.3 MiB)
 • Badania konserwatorskie mgr Agnieszka Witkowska.pdf (PDF, 21.9 MiB)
 • Decyzja - pozwolenie na budowę 194.2018 (PDF, 1.5 MiB)
 • DECYZJA KONSERWATORSKA z dnia 15.06.2018 (PDF, 1.1 MiB)
 • IDW (PDF, 838.1 KiB)
 • Łagów_przedmiar_etap 2_2020 (PDF, 98.6 KiB)
 • PB cz. I (ZIP, 27.8 MiB)
 • PB cz. II (ZIP, 29.9 MiB)
 • PB cz. III (ZIP, 38.1 MiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert 20.08.2020 r. (PDF, 434.7 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnienie postępowania 20.08.2020 r. (PDF, 454.8 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania 510156606-N-2020 (2) (PDF, 1.8 MiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2020-05-13
Termin składania ofert / wniosków
2020-05-29 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa świetlicy wiejskiej w m. Stok – roboty wykończeniowe
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie nr 539762-N-2020 z dnia 2020-05-13 r. (PDF, 488.2 KiB)
 • 1 Formularz Ofertowy (DOC, 55 KiB)
 • 2 Oświadczenie wykluczenie (DOC, 42 KiB)
 • 3 Oświadczenie warunki (DOC, 47.5 KiB)
 • 4 Oświadczenie zobowiązanie (DOC, 35 KiB)
 • 5 doświadczenie Wykonawcy (DOC, 36.5 KiB)
 • 6 wykaz osób (DOC, 38.5 KiB)
 • 7 kapitałowa (DOC, 43.5 KiB)
 • 8 Umowa roboty (PDF, 560.8 KiB)
 • ZAŁ_9_1 DOKUMENTACJA_PROJEKT (ZIP, 12.7 MiB)
 • ZAŁ_9_2 STWIOR (ZIP, 919 KiB)
 • ZAŁ_9_3 PRZEDMIAR (ZIP, 201.8 KiB)
 • ZAŁ_9_OPZ (PDF, 111.3 KiB)
 • IDW-1 (PDF, 819.9 KiB)
 • WYJASNIENIA NR 1 (PDF, 302.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert 29.05.2020.pdf (PDF, 682.3 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania 16.06.2020r. (PDF, 416.1 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2019-08-22
Termin składania ofert / wniosków
2019-09-06 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa dwóch Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach Sieniawa i Toporów w gminie Łagów
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie nr 588990-N-2019 z dnia 2019-08-22 r. (PDF, 523.8 KiB)
 • SIWZ (ZIP, 1.4 MiB)
 • OGłoszenie o zmienie ogłoszenia nr 540181968-N-2019 z dnia 30-08-2019 r. (PDF, 224.7 KiB)
 • Wyjasnienie treści SIWZ, zmiana treści SIWZ i ogłoszenia 30.08.2019r. (PDF, 392.1 KiB)
 • 8 Umowa (DOC, 71 KiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert 10.09.2019 (PDF, 437.1 KiB)
 • Zawiadmienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 196.2 KiB)
 • Ogłoszenie o udzielenie zamówienia (PDF, 2 MiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2019-08-03
Termin składania ofert / wniosków
2019-08-20 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa dwóch Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach Sieniawa i Toporów w gminie Łagów
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie nr 582253-N-2019 z dnia 2019-08-03 r (PDF, 450.1 KiB)
 • SIWZ (ZIP, 1.6 MiB)
 • Załacznik A (RAR, 43.6 KiB)
 • Załacznik B (RAR, 43.6 KiB)
 • Wyjaśnienie treści SIWZ 13.08.2019r. (PDF, 486 KiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert złożonych do przetargu nieograniczonego 20.08.2019 r. (PDF, 407.7 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego z dn. 20.08.2019 r. (PDF, 525.4 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji