ˆ

Zamówienia publiczne do 30 tys. euro

Filtr listy informacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp1
Data ogłoszenia
2017-12-28
Termin składania ofert / wniosków
2018-01-12 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego którego wartość nie przekracza równowartości kwoty 30.000 Euro (art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych) prowadzone pod nazwą Dostawa energii elektrycznej dla ZGKiM w Gronowie w okresie od 01.03.2018r. do 31.12.2018r.
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 198 KiB)
 • Zaproszenie do składania ofert (PDF, 303.1 KiB)
 • Wykaz punktów poboru (PDF, 731.5 KiB)
 • Formularz ofertowy (DOC, 70.5 KiB)
 • Oświadczenie (DOC, 50.5 KiB)
 • Wykaz dostaw (DOC, 66.5 KiB)
 • Umowa sprzedaży energii elektrycznej (DOC, 170 KiB)
 • Pełnomocnictwo (DOC, 39.5 KiB)
 • Oszacowanie_dostawy (PDF, 52.9 KiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 267 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 426 KiB)