ˆ

Strona główna

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Koordynator do spraw dostępności

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2021-02-24 14:09:29 przez wieslaw kopec

Akapit nr - brak tytułu

Koordynator do spraw dostępności
 
Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 oraz art.59 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1062) w Urzędzie Miejskim w Nowym Miasteczku wyznaczony został Koordynator do spraw dostępności.
 
Do zadań Koordynatora do spraw dostępności należy przede wszystkim:
 
wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd,
przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
monitorowanie działalności Urzędu Miejskiego w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
 
Kontakt:
 
Koordynator ds. dostępności w Urzędzie Miejskim
 
Katarzyna Niedźwiecka  - referent w Referacie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Nowym Miasteczku, pokój nr 3;
 
tel. 683888154
« powrót do poprzedniej strony