ˆ

Strona główna

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Wykaz referatów i stanowisk

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2014-09-10 10:00:20 przez Wiesław Kopeć

Akapit nr - brak tytułu

Stanowisko Imie Nazwisko Nr. biura Adres email Tel kom. Tel.  - nr wew.
Referat ds. inwestycji, gospodarki komunalnej i spraw środowiskowych
Kierownik referatu Andrzej Włodarczak p. 13  
728429945
w. 44
Stanowisko ds. gospodarki komunalnej i spraw środowiskowych Anna Chomicz biuro po BS Przemków 531092140 w. 33
Stanowisko ds. mienia komunalnego i obrotu nieruchomościami Łukasz Olewiński p. 12 517332839 w. 40
Stanowisko ds. zamówień publicznych oraz planowania przestrzenne Adela Wójcik p. 8 517332816 w. 34
Stanowisko ds. inwestycji, drogownictwa oraz pozyskiwania środkó Tomasz Wysoczański p. 8 517332817 w. 35
Stanowisko ds. rolnych i leśnych oraz ewidencji działalności gos Grzegorz Paszke p. 12 517332839 w. 37
Stanowisko d/s promocji, ochrony zabytków i współpracy z organizacjami pozarządowymi Anna Kwapień p. 8 576332817 w. 36
Referat finansowo-budżetowy
Skarbnik Dorota Jatczak p .10 517332859 w. 29
Zastępca Skarbnika Arleta Niedzielska p .10 531100906 w. 41
Stanowisko ds. obsługi finansowo-księgowej placówek oświatowych Grażyna  Wiącek p. 6 534332543 w 32
Stanowisko ds. księgowości i płac placówek oświatowych. Sylwia Radziej p. 6 534332543 w 43
Stanowisko ds. finansowo księgowych Ośrodka Pomocy Społecznej i Gminnego Ośrodka Kultury Małgorzata Wesołowska p. 6 534332543 w 28
Stanowisko ds. kadr placówek oświatowych, Marta Lisowska p. 11 506457810 w. 23
Stanowisko ds. ewidencji księgowej gospodarki wodno-ściekowej Agnieszka Krzemień biuro po BS Przemków   w. 25
Stanowisko ds. księgowości budżetowej Agata Nurkowska p. 9 517332859 w. 45
Stanowisko ds. księgowości podatkowej Dorota Krupa Biuro przy posterunku policji   w. 46
Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat Malwina Buczyńska Biuro przy posterunku policji 517 332 864 w. 20
Stanowisko ds. obsługi OKiS, płac UM, OPS oraz pracowników robót Maria Kamińska p .9   w. 27
Stanowisko ds. fakturowania, rozliczeń i windykacji gospodarki wodno-ściekowej oraz komunalnej
 
Katarzyna
 
Niedźwiecka
biuro po BS Przemków 517332826 w. 39
Referat Organizacyjny
Stanowisko ds. organizacyjnych i kadr Joanna Świtoń p. 14 506457810 w. 31
Stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej i obsługi informatycznej Urzędu Miejskiego Wiesław Kopeć p. 2
 
517332858 w. 30
Stanowisko ds. obsługi sekretariatu Marlena Borkowska p. 3 517332845 w. 21
Samodzielne stanowiska
Radca prawny Piotr Kania Kaniowski p. 15     w. 42
Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego i OC Bogusław Smolarczyk p. 15 517332830 w. 38
Ewidencja Ludności i Urząd Stanu Cywilnego Żaneta Częstochowska p. 2 517332847 w. 26
Sekretarz Justyna Majczak   536200306 w. 22
Burmistrz Danuta Wojtasik p. 5 602198643 w. 24
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« powrót do poprzedniej strony