ˆ

Strona główna

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Petycje kierowane do Urzędu Gminy Nowe Miasteczko

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2017-02-09 08:45:01 przez wieslaw kopec

Akapit nr - brak tytułu

Lp. Skan petycji Przedmiot petycji Data złożenia petycji Informacja o sposobie załatwienia petycji
 1 http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugnowemiasteczno/system/pobierz.php?id=1327 o samoustąpienie z zajmowanej funkcji
Burmistrza
23-12-2015 http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugnowemiasteczno/system/pobierz.php?id=1326
2 http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugnowemiasteczno/system/pobierz.php?id=1328 w przedmiocie podjęcia przez Oficjalny Serwis Internetowy
Gminy/Miasta współpracy - z Wnioskodawcą w zakresie współdziałania w wykonywaniu
zadań związanych ze wspieraniem rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, tworzeniem
korzystnych warunków do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej -
szczególnie w obszarze funkcjonowania mikro-przedsiębiorców.
02-12-2015 http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugnowemiasteczno/system/pobierz.php?id=1329
3 http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugnowemiasteczno/system/pobierz.php?id=1330 zaprzestanie podejmowania uchwał mających na celu dalsze zadłużanie Gminy Nowe Miasteczko 25-01-2015 http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugnowemiasteczno/system/pobierz.php?id=1331
4 http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugnowemiasteczno/system/pobierz.php?id=1332 zaprzestanie podejmowania inicjatyw uchwałodawczych kierowanych do Rady Gminy i Miasta Nowe Miasteczko mających na celu dalsze zadłużanie Gminy Nowe Miasteczko 25-01-2016 http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugnowemiasteczno/system/pobierz.php?id=1333
5 http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugnowemiasteczno/system/pobierz.php?id=1339 aby Jednost ka Samorząd u Terytorialnego (Adresat) - uwzględniając
racjonalne możliwości budżetowe - zaplanowała proces wymiany systemów operacyjnych z Windows XP na systemy posiadające obecnie wsparcie Producenta.
22-03-2016 http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugnowemiasteczno/system/pobierz.php?id=1335
6 http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugnowemiasteczno/system/pobierz.php?id=1338 o rozpatrzenie naszej prośby - dotyczącej przystąpienia
Gminy/Miasta do konkursu w ramach programu "Podwórko Nivea" rodzinne miejsce
zabaw - edycja 2.016
23-03-2016 http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugnowemiasteczno/system/pobierz.php?id=1337
7 http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugnowemiasteczno/system/pobierz.php?id=1340 o utworzenie przez Kierownika JST -
"biblioteczki samorządowca" - w której kompletowane będą pozycje książkowe przydatne
Pracownikom Urzędu do podnoszenia kwalifikacji
13-04-2016 http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugnowemiasteczno/system/pobierz.php?id=1341
8 http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugnowemiasteczno/system/pobierz.php?id=1342 w sprawie podjęcia działań przez Radę Miasta i Gminy Nowe Miasteczko, które
doprowadzą do zaprzestania wycinki drzew (lipy) wzdłuż drogi prowadzącej przez Gołaszyn
30-06-2016 http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugnowemiasteczno/system/pobierz.php?id=1343
9 http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugnowemiasteczno/system/pobierz.php?id=1344 w sprawie podjęcia działań przez Radę Miasta i Gminy Nowe Miasteczko, które doprowadzą do
zaprzestania dalszej wycinki drzew (lipy) wzdłuż drogi prowadzącej przez miejscowość Gołaszyn gm. N. Miasteczko.
01-07-2016 http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugnowemiasteczno/system/pobierz.php?id=1345
10 http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugnowemiasteczno/system/pobierz.php?id=1346 petycję do Kierownika JST (Wójta/Burmistrza
/Prezydenta) - o przekazanie poniższego tekstu/petycji objętego cudzysłowem - do
wszystkich podległych szkół podstawowych (również tzw. Zespoły Szkół).
10-10-2016 http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugnowemiasteczno/system/pobierz.php?id=1347
11 http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugnowemiasteczno/system/pobierz.php?id=1348 o archiwizację załączonych materiałów oraz podanie w odpowiedzi
nomenklatury klasy wykazu akt - pod którym na prośbę wnioskodawcy - wzmiankowane
załączniki zostały zarchiwizowane. (symbol klasyfikacyjny)
17-10-2016 http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugnowemiasteczno/system/pobierz.php?id=1349
12 http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugnowemiasteczno/system/pobierz.php?id=1350 Petycja w sprawie oprogramowania - optymalizacji - usprawnień 20-10-2016 http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugnowemiasteczno/system/pobierz.php?id=1353
13 http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugnowemiasteczno/system/pobierz.php?id=1354 Petycja o utworzenie w oficjalnym
Serwisie Internetowym Gminy (serwis WWW) - zakładki "Czystsze Powietrze",
28-10-2016 http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugnowemiasteczno/system/pobierz.php?id=1355
14 http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugnowemiasteczno/system/pobierz.php?id=1365 Petycja o to czy gmina ustanowiła i eksploatuje - System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji 13-02-2017 http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugnowemiasteczno/system/pobierz.php?id=1513
15 http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugnowemiasteczno/system/pobierz.php?id=1942 Petycja o ryczałtowe odszkodaowania za zanieczyszczenia podwozi pojazdów poruszających się po drogach gminnych 13-03-2018 http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugnowemiasteczno/system/pobierz.php?id=1964
16 http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugnowemiasteczno/system/pobierz.php?id=2260 Petycja o spowodowanie odstąpienia od rozpoczętego przez Burmistrza Nowego Miasteczka postępowania administracyjneg wszczętego z urzędu w sprawie wymeldowania 12-07-2018 http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugnowemiasteczno/system/pobierz.php?id=2261
17 http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugnowemiasteczno/system/pobierz.php?id=2753 Petycja o w sprawie publikacji numerów kontaktowych (komórkowych) do pracowników urzędu miejskiego  08-07-2019 http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugnowemiasteczno/system/pobierz.php?id=2754
18 http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugnowemiasteczno/system/pobierz.php?id=2910 Petycja w sprawie płatności bezgotówkowych w Urzędzie Miejskim w Nowym Miasteczku 15-10-2019 http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugnowemiasteczno/system/pobierz.php?id=2925
19 https://bip.wrota.lubuskie.pl/ugnowemiasteczno/system/pobierz.php?id=3393 Petycja w sprawie udostępnienia przez Urząd Miejski środków do dezynfekcji 20-08-2020  
20 https://bip.wrota.lubuskie.pl/ugnowemiasteczno/system/pobierz.php?id=3508 Petycja w sprawie umieszczenia drogowskazów na skrzyżowanych dróg we wsi Szyba informujących o numerach posesji 15-09-2020 https://bip.wrota.lubuskie.pl/ugnowemiasteczno/system/pobierz.php?id=3553
21 https://bip.wrota.lubuskie.pl/ugnowemiasteczno/system/pobierz.php?id=3509 Petycja w sprawie stosawania środków ochronnych przed wirusem SARS-CoV-2 18-09-2020  
 
 
 
« powrót do poprzedniej strony