ˆ

Strona główna

Pobierz dane XMLAkt prawny: XXII/139/2020Drukuj informacjęAkt prawny: XXII/139/2020

Szczegóły informacji

XXII/139/2020

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XXII

Kadencja: VIII

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega

Data podjęcia/podpisania: 2020-09-28

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2020-09-28

Tytuł aktu:

w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowe Miasteczko

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020
roku, poz. 713), art. 12 ust. 1 w zw. z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 roku, poz. 293 z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą Rady
Miejskiej w Nowym Miasteczku nr XIV/90/2019 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowe
Miasteczko,

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony