ˆ

Strona główna

Pobierz dane XMLAkt prawny: XXIII/151/2020Drukuj informacjęAkt prawny: XXIII/151/2020

Szczegóły informacji

XXIII/151/2020

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XXIII

Kadencja: VIII

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia

Data podjęcia/podpisania: 2020-10-28

Tytuł aktu:

w sprawie przyjęcia Programu współpracy na 2021 rok Gminy Nowe Miasteczko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Oz. U.
z 2020 r. pozo 713) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku  publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r. pozo 1057) po przeprowadzeniu konsultacji, Rada Miejska w Nowym Miasteczku uchwala, co następuje

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony