ˆ

Strona główna

Pobierz dane XMLAkt prawny: XLIV/289/2018Drukuj informacjęAkt prawny: XLIV/289/2018

Szczegóły informacji

XLIV/289/2018

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XLIV

Kadencja: VII

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłos

Data podjęcia/podpisania: 2018-07-30

Tytuł aktu:

zmieniająca uchwałę nr XXVI/154/09 z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art.30 ust. 6 i art. 91 d pkt l ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj. Dz.U. z2018r. poz. 967) wzwiązku z art. 76 pkt 25 ustawy zdnia  27paździemika 2017r. ofinansowaniu zadań oświatowych (tj . Dz.U.z 2017 r. poz. 2203)

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony