ˆ

Strona główna

Pobierz dane XMLAkt prawny: XXVI/166/2021Drukuj informacjęAkt prawny: XXVI/166/2021

Szczegóły informacji

XXVI/166/2021

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XXVI

Kadencja: VIII

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej o

Data podjęcia/podpisania: 2021-01-29

Tytuł aktu:

w sprawie poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie:

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U 2020 r. poz 713 ze zm.), art. 6 ust.12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tj . Dz. U. z 2019 r. poz 1170 ze zm.), art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( tj . Dz. U. 2020 r. poz. 333), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 październi ka 2002 r. o podatku leśnym ( tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 888 ze zm.) oraz art. 9, art. 28 § 4, art. 61 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( tj. Dz. U. z 2020 r. poz 1325 ze zm.)

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony