ˆ

Strona główna

Pobierz dane XMLAkt prawny: XXIX/182/2021Drukuj informacjęAkt prawny: XXIX/182/2021

Szczegóły informacji

XXIX/182/2021

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XXIX

Kadencja: VIII

Data podjęcia/podpisania: 2021-04-30

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2021-04-30

Tytuł aktu:

w sprawie udzielenia dotacji na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do gminnej ewidencji zabytków

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późno zm.), art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r. poz. 710) w związku z Uchwałą nr XIV/88/2019 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru
zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie Gminy Nowe Miasteczko (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2019 r., poz. 3362)

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony