ˆ

Strona główna

Pobierz dane XMLAkt prawny: XXXII/198/2021Drukuj informacjęAkt prawny: XXXII/198/2021

Szczegóły informacji

XXXII/198/2021

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XXXII

Kadencja: VIII

Data podjęcia/podpisania: 2021-08-31

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2021-08-31

Tytuł aktu:

w sprawie przyjęcia projektu zmian Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nowe Miasteczko w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.

Na podstawie:

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 200 l r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedno OZ.U. z 2020 r. poz. 2028), w związku z art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedno OZ.u. z 2021 r., poz.1372) oraz art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych aktów (Dz. U. poz. 471 z późno zm.)

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony