ˆ

Strona główna

Pobierz dane XMLAkt prawny: XXXII/200/2021Drukuj informacjęAkt prawny: XXXII/200/2021

Szczegóły informacji

XXXII/200/2021

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XXXII

Kadencja: VIII

Data podjęcia/podpisania: 2021-08-31

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2021-08-31

Tytuł aktu:

w sprawie pozostawienia skargi bez rozpoznania

Na podstawie:

Na podstawie art. 223 § 1 i art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: OZ.U. z2021 r. poz. 735) wzwiązku z art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990roku osamorządzie gminnym (t.j.: OZ.U.z2021 L poz. 1372) oraz § 8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002L w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46)

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony