ˆ

Strona główna

Pobierz dane XMLAkt prawny: XXXVI/217/2021Drukuj informacjęAkt prawny: XXXVI/217/2021

Szczegóły informacji

XXXVI/217/2021

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XXXVI

Kadencja: VIII

Data podjęcia/podpisania: 2021-12-29

Data wejścia w życie: Uchwala wchodzi w Zycie po uplywie 14 dni od dnia

Tytuł aktu:

w sprawie ustalenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie gminy Nowe Miasteczko

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 1372 i 1834) oraz art. 81 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 710 i 954), uchwala się, co następuje

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony