ˆ

Strona główna

Pobierz dane XMLAkt prawny: Zarządzenie Nr 0050.5.2022Drukuj informacjęAkt prawny: Zarządzenie Nr 0050.5.2022

Szczegóły informacji

Zarządzenie Nr 0050.5.2022

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Zarządzenie

Status: Obowiązujący

Sesja: Nie dotyczy

Kadencja: VIII

Data podjęcia/podpisania: 2022-01-12

Data wejścia w życie: Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2022-01-12

Tytuł aktu:

w sprawie wyborów u zup ełni ającyc h sołtysa wsi Rejów

Na podstawie:

Na podstawie art.3 1, art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorząd zie gminnym (Dz.U. z2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz §14 ust. I - 7 uchwały Nr XVUł08/2020 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie nadania statutu sołec twa Rcj6w (Dz.U. Woj. Lubuskiego z 2020 r., poz. 492)

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony