ˆ

Strona główna

Pobierz dane XMLAkt prawny: XL/245/2022Drukuj informacjęAkt prawny: XL/245/2022

Szczegóły informacji

XL/245/2022

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XL

Kadencja: VIII

Data podjęcia/podpisania: 2022-04-29

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14dni od ogłosz

Tytuł aktu:

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.
z 2022r. poz. 559 i583) oraz art. 15 ust. 1i2 ustawy zdnia 17 grudnia 2021r. o ochotniczych strażach
pożarnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2490) uchwala się, co następuje

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony