ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 21
Data podjęcia
2020-10-30
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA ORGANU WYKONAWCZEGO
Tytuł aktu
w sprawie: zmian w planie budżetu gminy na 2020 r.
Nr aktu prawnego
Zarządzenie Nr 0050.57.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2020-11-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie: rozpoczęcia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Nowym Miasteczku
Nr aktu prawnego
Zarządzenie Nr 120.23.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2020-10-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Programu współpracy na 2021 rok Gminy Nowe Miasteczko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Nr aktu prawnego
XXIII/151/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2020-10-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie oddziałów przygotowania wojskowego w Zespole Szkól nr 1 w Nowym Miasteczku
Nr aktu prawnego
XXIII/150/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2020-10-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Nowe Miasteczko na lała 2021-2026
Nr aktu prawnego
XXIII/149/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2020-10-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmian do uchwały Nr XLIV1262/2014 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 21 sierpnia 2014 roku dotyczącej poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa wyznaczenia inkasentów oraz terminów płatności dla inkasentów
Nr aktu prawnego
XXIII/148/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2020-10-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasteczko na lata 2020-2028.
Nr aktu prawnego
XXIII/147/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2020-10-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Nowe Miasteczko na 2020 r.
Nr aktu prawnego
XXIII/146/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2020-10-08
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA ORGANU WYKONAWCZEGO
Tytuł aktu
w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowe Miasteczko
Nr aktu prawnego
Zarządzenie Nr 0050.56.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2020-10-05
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA ORGANU WYKONAWCZEGO
Tytuł aktu
w sprawie: wyrażenia zgody na zmianę w umowie sprzedaży bezprzetargowej lokalu mieszkalnego
Nr aktu prawnego
Zarządzenie Nr 0050.55.2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji