ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 31
Data podjęcia
2020-10-01
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA ORGANU WYKONAWCZEGO
Tytuł aktu
w sprawie: przeznaczenia do najmu w trybie przetargu ustnego nieograniczonego lokal użytkowy stanowiący gminny zasób nieruchomości Gminy Nowe Miasteczko
Nr aktu prawnego
Zarządzenie Nr 0050.54.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 32
Data podjęcia
2020-09-30
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA ORGANU WYKONAWCZEGO
Tytuł aktu
w sprawie: zmian w planie budżetu gminy na 2020 r.
Nr aktu prawnego
Zarządzenie Nr 0050.53.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 33
Data podjęcia
2020-09-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie" Programu współpracy na 2021 rok Gminy Nowe Miasteczko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
Nr aktu prawnego
Zarządzenie Nr 120.21.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 34
Data podjęcia
2020-09-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany do uchwały Nr XLV/293/2018 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 10 sierpnia 2018 roku w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Nowe Miasteczko
Nr aktu prawnego
XXII/145/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 35
Data podjęcia
2020-09-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2020 roku dla Powiatu Nowosolskiego na zadania bieżące związane z utworzeniem stanowiska Powiatowego Konserwatora Zabytków
Nr aktu prawnego
XXII/144/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 36
Data podjęcia
2020-09-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących docbody budżetu Gminy Nowe Miasteczko za pomocą innego instrumentu płatniczego
Nr aktu prawnego
XXII/143/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 37
Data podjęcia
2020-09-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Nowe Miasteczko
Nr aktu prawnego
XXII/142/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 38
Data podjęcia
2020-09-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasteczko na lata 2020-2028
Nr aktu prawnego
XXII/141/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 39
Data podjęcia
2020-09-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Nowe Miasteczko na 2020 r.
Nr aktu prawnego
XXII/140/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 40
Data podjęcia
2020-09-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowe Miasteczko
Nr aktu prawnego
XXII/139/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji