ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 41
Data podjęcia
2020-09-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmian do uchwały nr XLlX/29312014 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie likwidacji Ośrodka Kultury i Sportu w Nowym Miasteczku w celu przekształcenia w Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Miasteczku
Nr aktu prawnego
XXI/138/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 42
Data podjęcia
2020-09-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie powołania Rady Programowej Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Miasteczku
Nr aktu prawnego
XXII/137/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 43
Data podjęcia
2020-09-15
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA ORGANU WYKONAWCZEGO
Tytuł aktu
w sprawie: powołania komisji przetargowej
Nr aktu prawnego
Zarządzenie Nr 0050.52.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 44
Data podjęcia
2020-07-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie: zmian do zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Miasteczko Nr 120.35.2019 z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Nowym Miasteczku
Nr aktu prawnego
Zarządzenie Nr 120.16.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 45
Data podjęcia
2020-08-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie: określenia zasad zwrotu kosztów przewozu uczniów niepełnosprawnych i ich rodziców z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego i z powrotem w przypadku zapewnienia transportu i opieki przez rodziców, opiekunów prawnych, osoby sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem lub inne podmioty w przypadku powierzenia im przewozu dziecka przez rodziców
Nr aktu prawnego
Zarządzenie Nr 120.20.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 46
Data podjęcia
2020-08-26
Grupa tematyczna
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
Tytuł aktu
uchwały Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 15 lipca 2016 r., nr XIX/134/2016 w przedmiocie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Nowe Miasteczko
Nr aktu prawnego
SA/Go267/20
Status
Obowiązujący
Lp: 47
Data podjęcia
2020-07-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany do Zarządzenia nr 120.3.2018 Burmistrza Gminy i Miasta z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w Gminie Nowe Miasteczko
Nr aktu prawnego
Zarządzenie nr 120.14.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 48
Data podjęcia
2020-09-09
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA ORGANU WYKONAWCZEGO
Tytuł aktu
w sprawie: opracowania materiałów planistycznych i założeń do projektu budżetu Gminy Nowe Miasteczko na 2021 r.
Nr aktu prawnego
Zarządzenie Nr 0050.51.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 49
Data podjęcia
2020-09-07
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA ORGANU WYKONAWCZEGO
Tytuł aktu
w sprawie: sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokal mieszkalny, znajdujący się w budynku wielolokalowym wraz z ułamkową częścią gruntu i pomieszczeniami przynależnymi, stanowiący własność Gminy Nowe Miasteczko
Nr aktu prawnego
Zarządzenie Nr 0050.50.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 50
Data podjęcia
2020-09-01
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA ORGANU WYKONAWCZEGO
Tytuł aktu
w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomość gruntową stanowiącą gminny zasób nieruchomości Gminy Nowe Miasteczko
Nr aktu prawnego
Zarządzenie Nr 0050.49.2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji