ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Nowym Miasteczku
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 51
Data podjęcia
2020-03-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
Nr aktu prawnego
Zarządzenie Nr 120.8.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 52
Data podjęcia
2020-03-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Nowym Miasteczku
Nr aktu prawnego
Zarządzenie Nr 120.7.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 53
Data podjęcia
2020-03-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie: rozpoczęcia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Nowym Miasteczku
Nr aktu prawnego
Zarządzenie Nr 120.6.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 54
Data podjęcia
2020-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przekazania skargi na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Miasteczku
Nr aktu prawnego
XVII/115/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 55
Data podjęcia
2020-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany do uchwały Nr II/7/2018 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Gospodarki Komunalnej, Ładu i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku i ustalenia jej składu osobowego w kadencji 2018-2023
Nr aktu prawnego
XVI/114/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 56
Data podjęcia
2020-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku na 2020 rok
Nr aktu prawnego
XVII/113/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 57
Data podjęcia
2020-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Nowe Miasteczko lub jej jednostkom organizacyjnym, których kwota wraz z odsetkami nie przekracza 100 zł, oraz w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty za koszty odzyskania należności, stanowiącej równowartość 40 euro przeliczonej na złote według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne, jeżeli jej kwota jest równa świadczeniu pieniężnemu albo większa od tego świadczenia
Nr aktu prawnego
XVII/112/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 58
Data podjęcia
2020-02-28
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA ORGANU WYKONAWCZEGO
Tytuł aktu
w sprawie: sprzedaży w drodze przetargowej lokalu o innym przeznaczeniu niż mieszkalne znajdujący się w budynku wielolokalowym wraz z ułamkową częścią gruntu, stanowiący własność Gminy Nowe Miasteczko
Nr aktu prawnego
Zarządzenie nr 0050.15.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 59
Data podjęcia
2020-02-27
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA ORGANU WYKONAWCZEGO
Tytuł aktu
w sprawie: odwołania III (trzeciego) ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Nowym Miasteczku stanowiącej własność Gminy Nowe Miasteczko
Nr aktu prawnego
Zarządzenie Nr 0050.14.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 60
Data podjęcia
2020-02-20
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA ORGANU WYKONAWCZEGO
Tytuł aktu
w sprawie: powołania komisji przetargowej
Nr aktu prawnego
Zarządzenie Nr 0050.13.2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji