ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2020-08-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Nr aktu prawnego
Zarządzenie Nr 120.19.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 62
Data podjęcia
2020-08-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Nr aktu prawnego
Zarządzenie Nr 120.18.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2020-07-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie: wyłączenia karty adresowej budynku z Gminnej Ewidencji Zabytków
Nr aktu prawnego
Zarządzenie Nr 120.15.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 64
Data podjęcia
2020-07-27
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA ORGANU WYKONAWCZEGO
Tytuł aktu
w sprawie: powołania komisji przetargowej
Nr aktu prawnego
Zarządzenie Nr 0050.42.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 65
Data podjęcia
2020-07-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa dla Inspektora ds. wymiaru podatków i opłat
Nr aktu prawnego
Zarządzenie Nr 120.17.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 66
Data podjęcia
2020-07-24
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA ORGANU WYKONAWCZEGO
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze III przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowe Miasteczko
Nr aktu prawnego
Zarządzenie Nr 0050.41.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 67
Data podjęcia
2020-07-01
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA ORGANU WYKONAWCZEGO
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji przetargowej
Nr aktu prawnego
Zarządzenie Nr 0050.39.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 68
Data podjęcia
2020-07-17
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA ORGANU WYKONAWCZEGO
Tytuł aktu
w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej i sportu
Nr aktu prawnego
Zarządzenie nr 0050.40.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 69
Data podjęcia
2020-07-01
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA ORGANU WYKONAWCZEGO
Tytuł aktu
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego z dotychczasowym najemcą
Nr aktu prawnego
Zarządzenie nr 0050.38.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 70
Data podjęcia
2020-07-01
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA ORGANU WYKONAWCZEGO
Tytuł aktu
w sprawie: wyrażenia zgody na zmanię w umowie sprzedaży bezprzetargowej lokalu mieszkalnego
Nr aktu prawnego
Zarządzenie Nr 0050.37.2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji