ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 71
Data podjęcia
2020-07-01
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA ORGANU WYKONAWCZEGO
Tytuł aktu
w sprawie: ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów stanowiących mienie komunalne gminy
Nr aktu prawnego
Zarządzenie nr 0050.36.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2020-06-30
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA ORGANU WYKONAWCZEGO
Tytuł aktu
w sprawie: zmian w planie budżetu gminy na 2020 r.
Nr aktu prawnego
Zarządzenie Nr 0050.35.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2020-07-01
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA ORGANU WYKONAWCZEGO
Tytuł aktu
w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanych stanowiących gminny zasób nieruchomości Gminy Nowe Miasteczko
Nr aktu prawnego
Zarządzenie Nr 0050.34.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2020-06-09
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA ORGANU WYKONAWCZEGO
Tytuł aktu
w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa dla Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Miasteczku
Nr aktu prawnego
Zarządzenie Nr 0050.33.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2020-03-03
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA ORGANU WYKONAWCZEGO
Tytuł aktu
w sprawie: sprzedaży w drodze przetargowej lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku wielolokalowym wraz z ułamkową częścią gruntu, stanowiący własność Gminy Nowe Miasteczko
Nr aktu prawnego
Zarządzenie nr 0050.19.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2020-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Miasteczko
Nr aktu prawnego
XX/132/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2020-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowe Miasteczko za 2019 r.
Nr aktu prawnego
XX/131/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2020-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
sprawie udzielenia wotum zaufania burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Miasteczko
Nr aktu prawnego
XX/130/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2020-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przekazania skargi według wlasciwości
Nr aktu prawnego
XX/129/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2020-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasteczko na lata 2020-2028
Nr aktu prawnego
XX/128/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji