ˆ

Strona główna

Szczegóły informacji

XXVII/169/2021

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XXVII

Kadencja: VIII

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data podjęcia/podpisania: 2021-02-26

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2021-02-26

Tytuł aktu:

w sprawie zmiany uchwały nr XXIIl/123/12 dotyczącej warunków udzielenia bonifikaty i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Nowe Miasteczko w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców.

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 T. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 T. poz. 713 ze zm.) i art. 68 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.)

Załączniki