ˆ

Strona główna

Szczegóły informacji

Zarządzenie Nr 120.6.2021

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Zarządzenie

Status: Obowiązujący

Sesja: Nie dotyczy

Kadencja: I

Data podjęcia/podpisania: 2021-02-15

Data wejścia w życie: Zarządzeniw wchodzi w życie po upływie 14 dni od d

Tytuł aktu:

w sprawie: zmian do Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Nowym Miasteczku ustalonego Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Miasteczko Nr 120.3.2020 z dnia 7 stycznia 2020 r.

Załączniki