ˆ

Strona główna

Szczegóły informacji

XXXII/197/2021

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XXXII

Kadencja: VIII

Data podjęcia/podpisania: 2021-08-31

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłos

Tytuł aktu:

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Nowe Miasteczko w roku szkolnym 2021/2022

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy o samorządzie gminnym (tj. OZ.U. z 2021 r. poz. 1372) w związku z art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082)

Załączniki