ˆ

Strona główna

Szczegóły informacji

Zarządzenie Nr 0050.42.2021

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Zarządzenie

Status: Obowiązujący

Sesja: Nie dotyczy

Kadencja: I

Data podjęcia/podpisania: 2021-09-07

Data wejścia w życie: Zarządzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania

Tytuł aktu:

w sprawie: sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku wielolokalowym wraz z ułamkową częścią gruntu i pomieszczeniami przynaleznymi, stanowiący własność Gminy Nowe Miasteczko

Załączniki