ˆ

Strona główna

Szczegóły informacji

XXXIII/201/2021

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XXXIII

Kadencja: VIII

Data podjęcia/podpisania: 2021-09-27

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2021-09-27

Tytuł aktu:

w sprawie przyjęcia "Koncepcji organizacji usług transportowych door-to-door w Gminie Nowe Miasteczko"

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j . Dz. U. z 2021 r. , poz. 1372) oraz art. 17 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 1876 ze zm.)

Załączniki