ˆ

Strona główna

Szczegóły informacji

Zarządzenie Nr 0050.54.2021

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Zarządzenie

Status: Obowiązujący

Sesja: Nie dotyczy

Kadencja: I

Data podjęcia/podpisania: 2021-10-22

Data wejścia w życie: Zarządzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania

Tytuł aktu:

w sprawie: zmiany do zarządzenia nr 0050.29.2016 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Miasteczko z dnia 8 czerwca 2016 roku w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego w celu przeprowadzenia działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Nowe Miasteczko

Załączniki